Hegedűs Mihály | 2016. ápr. 8.

Az iskolák szakmai munkájának támogatása céljából komplex nevelési-oktatási programok kidolgozására, valamint a köznevelés rendszerében – elsősorban tanórán kívüli foglalkozások körében – fellelhető jó gyakorlatok átvételével történő fejlesztés rendszerének továbbgondolására is lehetőség volt a projekt keretében. Elsőként elkészült a nevelési-oktatási programok fejlesztésének keretrendszere, azt követően pedig a nevelési-oktatási programok kidolgozása zajlott, 55 (gyakorló pedagógusokból álló) pedagógus csapattal/iskolával való együttműködésben. A körülbelül 200 pedagógus nem csak a programok kidolgozásában vett részt, hanem a programok kipróbálását is elvégezték, továbbá aktívan részt vettek a programok visszajelzések alapján való véglegesítésében. Mindehhez az alprojekt munkatársai folyamatos szakmai segítséget továbbképzéseket és hálózatépítési lehetőséget biztosítottak a programba kapcsolódó iskolák számára.
Az egész napos iskolák számára alsó és felső tagozaton (felzárkóztatás fókusszal), a természettudományos nevelés, a komplex művészeti nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén készült nevelési-oktatási program. Elkészült az ökoiskola nevelési-oktatási programja, mely az Ökoiskola cím kritériumrendszerének tejesítéséhez nyújt teljes körű segítséget az intézményeknek, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e Ökoiskola címmel.

A fejlesztés eredményeként, az alprojektben kidolgozott nevelési-oktatási programok révén az egész napos iskolák és az ökoiskolák eredményesen működve, sikeres pedagógiai alternatívát kínálhatnak mindazokon a területeken, amelyeken a pedagógiai gyakorlat megújítására a legégetőbb szükség van. 
Ennek a fejlesztésnek az eredményei részletesen itt tekinthetőek meg: http://ofi.hu/node/172427 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.