A "tanitoter.ofi.hu" honlap fejlesztését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

 

A honlap a TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 - 6.7.2. "Az eredményes iskola és tanulásfejlesztés infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanulás centrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára" elemi projekt gondozásában készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt célja

A projekt célja oktatási-nevelési intézmények elemzése, a hazai iskolai infrastruktúra vizsgálata abból a szempontból, mennyire szolgálja az eredményes működést, a tanulásfejlesztést. Cél továbbá minőségi kritériumrendszer felállítása hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alapján, valamint mintaprogram-csomag összeállítása.

 

A projekt produktumai

 

Tanító Tér projekt szimpózium a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián.

 

Célcsoport

Országos oktatáspolitika, kormányzat, oktatásügyi és építészeti szakmai közösség, országos fejlesztéspolitikai szereplők, nemzetközi együttműködési partnerek, pedagógusok, általános- és középiskolai tanulók, szülők.

 

Kapcsolódás más projektekhez, programokhoz

TÁMOP közoktatás infrastrukturális, IKT, és innovációs elemek; iskolafejlesztéssel kapcsolatos továbbképzési programok. Folyamatos együttműködés a Kutató Tanárok Országos Szövetségével és a Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai Szekciójával. Rendszeres konzultáció a Magyar Építőművészek Szövetségével.

Az Environment and School Initiatives LEARN: Future-leading learning environments projektjének szakmai vezetését elvállalva illetve a projektben aktívan közreműködve a fenntartható fejlődés pedagógiáját segítő innovációk illetve infrastrukturális elemek feltérképezését, az oktatási innovációk folyamatának mélyebb feltárását és minőségi kritériumok elemzését tűztük célul.

Az OECD CELE illetve ILE projektjeivel szakmai együttműködést valósítunk meg, elsősorban a tanulási környezetek helyi és szociális aspektusainak kritériumrendszerbe való integrálása, jó gyakorlatok értékelése szempontjaiból.

 

Tevékenységek

1. Az iskolai infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudás feltárása és kritikája.

1.1. A nemzetközi iskolai infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos programok, pályázati rendszerek, mérési eredmények feltárása és a tanulásfejlesztésben való hasznosíthatóságuk elemzése.

1.2. A hazai iskolai infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos programok, pályázati és rendszerek, mérési eredmények feltárása és a tanulásfejlesztésben való hasznosíthatóságuk elemzése.

1.3. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok tanulmányozása, elemzése, a tapasztalatok alapján minőségi kritériumrendszer felállítása.

1.4. Kiegészítő elemzések:

1.4.1. Infrastruktúrafejlesztés és innováció

1.4.2. Olvasható iskola kulcselemei

1.4.3. Fenntartható iskola szerepe a tudásmenedzsmentben

1.4.4. A tanulási környezetek egyes aspektusainak megjelenése hazai és nemzetközi jó gyakorlatokban

1.4.5. Az iskolaépületekkel kapcsolatos minőségi kritériumok értékelése az egyes érdekcsoportok, épülethasználók szempontjából, kvalitatív és kvantitatív adatok alapján

 

2. A hazai iskolafejlesztés feltételrendszerének és működésének elemzése

 

2.1. Az infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatban rendelkezésre álló hazai tudásbázis elemzése

2.2. A magyar iskolai infrastruktúrafejlesztés feltételrendszerének és működésének elemzése.

2.3. A magyar nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának elemzése hazai szakértők (építészek, pedagógusok, oktatáspolitikusok, környezetpszichológusok) bevonásával történő értékelése.

2.4 Kiegészítő elemzések:

2.4.1. A magyar nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának elemzése felhasználók (tanulók és szülők) bevonásával történő értékelése.

 

3. Magyarország aktív részvétele az OECD „Innováció az oktatásban” projektjében

Kölcsönös információcsere és adatszolgáltatás az OECD projektjével, részvétel a hazai tevékenységek tervezésében illetve a projekt keretében szerveződő szakmai programokon.

 

4. A hazai iskolai infrastruktúrafejlesztést, a fenntartható iskola kialakítását megcélzó ajánláskötet és mintaprogram-csomag elkészítése, folyamatos disszeminálása.

A hazai iskolai infrastruktúrafejlesztés fontosságát, a fenntartható iskola, a tanító tér fogalmát hangsúlyozó kiadványok elkészítése, a korszerű tanulási környezet és az eredményesebb, minőségi iskolák kialakításának érdekében.

Honlap készítése, mely a jó gyakorlatok disszeminációján és a minőségi kritériumok mélyebb értelmezésén túl önmaga is jó gyakorlatot mutat be a tudásmenedzsmentre. A döntéshozók tájékozódását és a gyakorló pedagógusok illetve közoktatási vezetők napi munkáját segítő ajánlások, kérdések, ötletek gyűjteményén túl tanuló hálózat kialakítását kívánjuk elkezdeni a honlap segítségével.

Eredményeinket több tudományos konferencián is az érdeklődők elé tárjuk, emellett a projekt produktumait sajtótájékoztatón, két konferencián illetve ezeket kísérő műhelyfoglalkozásokon mutatjuk be.

A projekt nemzetközi kapcsolatait is felhasználja a disszeminációban (nemzetközi projektekkel ápolt partnerségi kapcsolatok, külföldi intézetek és kutatók bevonásával).

 

További információ >>

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.