A tanulásról alkotott elképzelések jelentős átalakuláson mennek át, és ennek részeként egyre inkább elfogadott, hogy érvényes tudást nem csak a formális képzés keretei között lehet szerezni. A különféle tanulásmódok egyenrangúságának elfogadásán alapszik az a megközelítés, amely szerint intézményesített formában is meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a képzési programokba bekerülők korábbi ismereteit beszámítsák, illetve elérhetőbbé kellene tenni a képzettségek megszerzését a formális képzésen kívül is.

Egyes országokban különféle elnevezés alatt (PLA, PLAR, stb.), évtizedek óta működik olyan formalizált eljárás, amelynek során egy adott képzési programban az adott programtól függetlenül megszerzett, „hozott” tudást elismerik (pl. a képzési programba beszámítják).

A validáció/elismerés olyan több lépésből álló eljárás, amelynek során a hozott, azaz előzetesen megszerzett tudást – annak dokumentumokkal való bizonyítása, esetleg közvetlen értékelése alapján – az erre felhatalmazott személy vagy testület egy képesítés vagy képzési program követelmény-sztenderjeivel összeveti. Az összevetés eredményétől függően a hozott tudást elismerik (kredit formájában beszámítják, egyes képzési követelmények formális teljesítése alól felmentést adnak) vagy a szükséges mértékű megfelelés hiányában a kérelmet elutasítják.

Funkcióját tekintve az eljárás szolgálhatja egy adott képzési programba történő felvételt, a képzési program egy része alóli felmentést, vagy egy képesítés megszerzését.

Egyes rendszerekben lehetséges teljes képesítés megszerzése is ennek az eljárásnak a keretében. A hazai fejlesztők a felsőoktatásban egyelőre a teljes diploma validációs eljárás keretében történő megszerzését nem tartják követendőnek.

A fejlesztési projekt hazai tervezői a validáció elnevezés mellett foglaltak állást, egyelőre a fejlesztők a közérthetőség kedvéért a validáció/elismerés kifejezéssel dolgoznak, de még tovább keresik az eljárás leghasználhatóbb magyar megnevezését.

Letölthető ismertető a validációról: A korábban megszerzett tudás elismerése

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.