A szintleírások használata a látogatásra való felkészülés során

Szakmai életútjának bemutatása és önértékelésének elkészítése előtt érdemes megismerkednie a pedagógusnak a pedagógiai szintleírásokkal. Javasoljuk, hogy olvassa el a vonatkozó (gyakornok, pedagógus I. stb.) szintleírást mind a nyolc kompetenciaterület esetében.

Az olvasás során érdemes az alábbi elemző kérdéseket feltenni:

→ Milyen mértékben vagyok birtokában azoknak a tudáselemeknek, amelyek az adott kompetenciaterületen megjelennek?
→ Rendelkezem-e, és ha igen, milyen mértékben azokkal a képességekkel, amelyek az adott szinten megfogalmazásra kerültek?
→ Képes vagyok-e a megjelölt tevékenységek elvárt szintű végzésére?
→ Mennyire jellemeznek engem a leírt attitűdelemek?
→ Melyek azok a kompetenciaterületek, amelyekben sikeresnek érzem magam, erősségemnek tekintem?
→ Mely területeken, milyen tevékenységek végzése kapcsán látok lehetőséget a fejlődésemre?
→ Milyen cél(okat) tudok megfogalmazni a magam számára fejlődési lehetőségként?

Az 1., „Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás” minden pedagógus számára kiemelt kompetenciaterület, ezeknek az elvárásoknak való megfelelés megfigyelése, elemzése az önértékelés során is és a szaktanácsadói látogatáson is hangsúlyos szerepet kap. (Az óra/tevékenység-megfigyelési területek kiválasztásakor ez a kompetenciaterület kötelező, ehhez lehet még egy vagy két területet választani.)

A szintleírásokat megismerve, a pedagógus könnyebben tudja elkészíteni az önértékelését, és szakmai életútjának bemutatásába is be tudja építeni azt, hogyan változott és fejlődött pedagógusi professziója a diplomája megszerzése óta.

A szintleírások használata a látogatás során

A szaktanácsadói látogatáson – javaslatunk szerint – legyen a szaktanácsadónál az adott munkakörre vonatkozó szintleírás nyomtatott példánya. Ezt tudják akkor használni, ha nem áll rendelkezésre internetes elérésű számítógép.

Az óra/tevékenység-megfigyelési szempontok kiválasztásakor és a fejlődési terv elkészítése során a pedagógus és a szaktanácsadó a szintleírások szerint/alapján is választhat kritériumokat és fogalmazhat meg fejlődési célokat.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.