A TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 kiemelt projekt keretében fejlesztett A szaktanácsadói támogatáshoz kapcsolódó pedagógiai szintleírások elsősorban a szaktanácsadók és az általuk támogatott pedagógusok számára készült dokumentumok.

Azzal a céllal készültek, hogy a nevelés - oktatás közvetlen szereplői (pedagógusok, intézményvezetők, szaktanácsadók) számára egyértelműek, átláthatóak és kiszámíthatóak legyenek a pedagógus-életpálya egyes fokozataihoz (gyakornok – pedagógus I. – pedagógus II. – mesterpedagógus – kutatótanár) kapcsolódó szakmai elvárások, amelyek az alábbi pedagógus-munkakörökre készültek el:

  • óvodapedagógus,
  • tanító,
  • tanár,
  • kollégiumi nevelőtanár,
  • gyógypedagógus.

Bár e dokumentum szakmai alapot jelent az Oktatási Hivatal által megvalósuló Országos szakmai ellenőrzéshez (tanfelügyelet) és a pedagógusok minősítéséhez is, e tevékenységek a szintleírásoknál kevésbé részletes indikátorlista alapján fognak megvalósulni.

A szintleírások kompetenciaalapúak. A jogszabályban megfogalmazott nyolc kompetenciaterület szerint részletesen összefoglalják az adott életpályaszakasz optimális tudás-, képesség- és attitűdelemeit.

A kompetenciák az életpálya egyes szakaszain előre haladva bővülnek és mélyülnek, hiszen a szakmai életút során megszerzett tapasztalat új ismereteket hoz létre, miközben változnak a szakmai képességek és a szakmáról való gondolkodás is. Ezért egy adott szint elvárásai nem ismétlik meg a megelőző szintek jellemzőit.

Előfordul, hogy egy adott szinten tudásként megfogalmazott elvárás a magasabb fokozatban képességelemként jelenik meg. A gyermek/tanuló-megismerés terén pl. a gyakornoknak még csak ismernie kell hatékony technikákat az adott területen. A pedagógus I. fokozatban lévő pedagógustól már elvárható, hogy legyen képes objektív adatok gyűjtését biztosító eszközök, kérdőívek alkalmazására, a tapasztalatok rögzítésére és az adatok értelmezésére, a pedagógus II. fokozatban lévő szakember pedig már működjön együtt kollégáival, illetve támogassa őket ennek a tevékenységnek a végzésében.

Az egyes szintekhez rögzített elvárások nem kívánják uniformizálni a szakmai gyakorlatot. Mivel kimeneti követelményeket fogalmaznak meg, elsősorban ahhoz adnak támpontot, hogy az egyik fokozatból a másikba való átlépéshez milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy pedagógusnak. Természetesen egy felkészült, elkötelezett pedagógus a szintleírásokban megfogalmazott szint előtt is rendelkezhet egy adott kompetenciával.

A szintleírások segítik a pedagógusokat szakmai karrierjük tervezésében: alapot jelentenek az önértékeléshez, a szakmai életút bemutatásához és a pedagógusok egyéni szakmai fejlődési tervének készítéséhez is.

A szaktanácsadók a pedagógusok szakmai támogatása (a szaktanácsadói látogatások) során ez alapján tudnak konkrét támogatást nyújtani a pedagógusoknak a folyamatos szakmai fejlődésük érdekében, illetve a tanfelügyelői ellenőrzés eredményeként megfogalmazott célok megfogalmazásában és teljesítésében, valamint a minősítő vizsga/minősítési eljárásra történő eredményes felkészülésben.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.