Indri Dániel | 2012. júl. 31.

A projekt általános célja:


Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12) célja a nemzeti köznevelési rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer létrehozása, amely a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programokat, ezek követelményszintjeit, értékelési rendszerét tartalmazza. Ezzel párhuzamosan folyik a szakmai előmenetel nyilvántartását, az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítását és nyomon követését, illetve a pedagógus-életpályamodell működését biztosító informatikai rendszer fejlesztése, valamint a pedagógiai munkát támogató tanácsadói tevékenységek megújítása.
A projekt cél- és feladatrendszere támogatja a tudás és az élethosszig tartó tanulás felértékelődését, a tanuláshoz kapcsolódó pozitív attitűd és az önfejlesztési igény erősödését valamennyi, a projektben partner, szereplő, érintett (pedagógusok, fejlesztők, döntéshozók stb.) számára egyaránt.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatai:

 

  • A pedagógus életpályához kapcsolódóan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kidolgozza a szaktanácsadói értékelésnek a minősítési eljárásba történő alkalmazásának részleteit, és közreműködik a pedagógus szintek, fokozatok szöveges leírásának elkészítésében. Biztosítja a pedagógus pályára kerülő pályakezdők (gyakornokok) részére a speciális támogató rendszert.
  • A szaktanácsadói rendszer szakmai-tartalmi kereteinek kialakításával, a szaktanácsadókat felkészítő továbbképzési rendszerek kialakításával, a szaktanácsadói szolgáltatások elérhetőségének biztosításával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megújítja a szaktanácsadói szolgáltatások struktúráját. Pilot jelleggel pedig szaktanácsadói szolgáltatásokat nyújt a kiválasztott területeken és intézményekben.
  • Megtörténik a pedagógus továbbképzések területén a meglévő képzési programok felülvizsgálata, a továbbképzésekhez kapcsolódó igényfelmérés lefolytatása, helyzetelemzés, az új képzési struktúra kialakítása és új képzések fejlesztése. Lebonyolításra kerülnek a továbbképzések a képzők és a pedagógusok számára. Kialakításra és működtetésre kerül a továbbképzéshez kapcsolódó támogató rendszer és a multiplikációs támogatói rendszer.


A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal, Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciuma
A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. november 30.
A megvalósítás teljes összköltsége: 11.247.000.000,- Ft.
A megvalósítás Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre vonatkozó költségkerete: 3.500.000.000,- Ft.

Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.