Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Témavezető: Sági Matild

A témacsoport célja:

A közoktatási rendszerek minőségének, eredményességének, hatékonyságának témaköre ma a fejlett országokban a kormányzati politika és az oktatáspolitika egyik központi kérdése. A minőségértékelési rendszerek a tényeken alapuló policy eszközeként nélkülözhetetlenek a közpolitikai beavatkozást igénylő problémák feltárásában, amelyre a fejlesztő beavatkozások épülhetnek. Az ellenőrzés-értékelés rendszerszerű működtetése hatékony fejlesztési eszköz lehet, különösen akkor, ha az értékelés eredményeinek széles körű visszacsatolása és nyilvánossága is biztosított.

A hatásvizsgálatok visszajelzést adnak a megvalósult beavatkozás sikerességéről, másrészt a tapasztalatok összegzésén, a tanulságok megfogalmazásán keresztül hatékonyan segíti a jövőbeli beavatkozások sikeres tervezését és megvalósítását. A beavatkozás folyamatának nyomon követése és a hatások vizsgálata során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fejlesztéseknek mik a céljai (megfogalmazódnak-e markáns, határozott fejlesztési célok), ezek a célok megvalósultak-e, és arra is, hogy voltak-e a beavatkozásnak a szándékolttól eltérő pozitív és negatív hatásai. Fokozottan vizsgáljuk az implementáció módjának hatását a beavatkozás eredményére.

Témaegységek:

 1. Az oktatás területén végzett hatásvizsgálatok módszertani kérdései
 2. Kérdőíves hatásvizsgálat az iskolavezetők és a pedagógusok körében
 3. A pedagógus-továbbképzési rendszer finanszírozásának hazai és nemzetközi gyakorlata
 4. A sikeres pedagógussá válás folyamata

1. Az oktatás területén végzett hatásvizsgálatok módszertani kérdései

Kapcsolattartó: Széll Krisztián

A kutatás célja az oktatás területén végzett hatásvizsgálatok módszertani kérdéseinek tisztázása, fejlesztése, az oktatás minősége és a pedagógus hivatás megerősítése érdekében történő alkalmazás lehetőségeinek feltárása.

Produktumok:

 • Hatásvizsgálat módszertani kézikönyv fejlesztők és szakpolitikusok számára
 • Statisztikai-módszertani módszertani összefoglalók kutatók számára
 • Korábbi hatásvizsgálatok egységes szempontok szerinti összegző elemzése

2. Kérdőíves hatásvizsgálat az iskolavezetők és a pedagógusok körében

Kapcsolattartó: Sági Matild

A kutatás célja a pedagógus-továbbképzéseket érintő változások megalapozott statisztikai módszerekkel való hatásvizsgálata; a tényekre alapozott oktatási döntéshozatal szakmai támogatása. További cél a pedagógusok szakmai támogatását célzó fejlesztési programok és az oktatás eredményessége közötti összefüggések feltárása.

Módszere: nagymintás online adatfelvételre (25 000 pedagógus) alapozott cél-orientált hatásvizsgálati elemzések.

A vizsgálat során létrejövő adatbázis lehetőséget nyújt arra is, hogy speciális célcsoportokban további, cél-orientált elemzéseket végezzünk, amelyek segítik a tényekre alapozott oktatási döntéshozatalt.

Produktumok:

 • Pedagógus-továbbképzések hatásvizsgálata témakörű tanulmánykötet.
 • Tényfeltáró összegzések, visszajelzések a fejlesztők és a döntéshozók számára a megvalósult beavatkozás sikerességéről, a fejlesztések, beavatkozások finomhangolásának lehetőségeiről.
 • Szakpolitikai ajánlások.
 • Nagymintás pedagógus adatbázis.

3. A pedagógus-továbbképzési rendszer finanszírozásának hazai és nemzetközi gyakorlata

Kapcsolattartó: Széll Krisztián

A kutatás célja pedagógus-továbbképzési rendszer finanszírozása nemzetközi gyakorlatának és hatásainak összegyűjtése, elemzése, hazai alkalmazhatóságának vizsgálata. További cél a pedagógus-továbbképzések finanszírozása másfél évtizedes hazai történetének feltárása, elemzése.

Produktumok:

 • Összegző elemzések.
 • Szakpolitikai ajánlások.

4. A sikeres pedagógussá válás folyamata

Kapcsolattartó: Kállai Gabriella

A kutatás célja a pedagógusok szakmai tudásának, a jó (sikeres) pedagógus jellemzőinek feltárása a pedagógusok szemszögéből. Módszere: „Sikeres pedagógus vagyok” esszépályázat megvalósítása; a pályázati anyagok elemzése; a minőségi pedagógiai munkával kapcsolatos kompetenciák finom árnyalatainak feltárása.

Produktumok:

 • Nyertes pályázatok megjelentetése.
 • Elemző tanulmány a pedagógiai sikeresség témakörében. 
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.