Alprojektvezető: Ispánki György

Az alprojekt alapvető célja a fejlesztések és programok hatásának vizsgálata, különös tekintettel az oktatás területén végzett hatásvizsgálatok módszertani kérdéseire, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a szakiskolai fejlesztési programok, valamint a pedagógus-továbbképzések hatásának vizsgálatára. Az vizsgálatok eredményeit tanulmánykötetek, szakpolitikai ajánlások foglalják össze, elkészül továbbá a tehetséggondozó és felzárkóztató programok regisztere, valamint egy, fejlesztők és oktatási szakemberek munkáját segítő hatásvizsgálati módszertani kézikönyv.

A kutatás-fejlesztés két témára épül:

  1. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakiskolai fejlesztési programok hatásvizsgálata
  2. Pedagógus-továbbképzések hatásának vizsgálata

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.