Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Témavezető, kapcsolattartó: Szemerszki Marianna

A közoktatás minőségének és eredményességének vizsgálatát célzó kutatás keretében egyrészt arra keressük a választ, hogy az oktatási rendszer, ezen belül az egyes intézmények minősége és eredményessége milyen módon vizsgálható és mérhető, beleérthetve a hozzáadott érték mérhetőségét is, másrészt milyen háttértényezők húzódnak meg a különböző eredmények mögött.

Elemzéseinkhez felhasználjuk az iskolai eredményességvizsgálatok releváns nemzetközi és hazai tapasztalatait, továbbá részleteiben elemezzük a meglévő, a tanulói teljesítmény mérésére szolgáló adatbázisokat mind az intézménytípusok szerint, mind a területi és egyéb vonatkozásokban. A tanulói teljesítmény mérésére használt mutatók elemzésén túlmenően cél az eltérő mutatókkal jellemezhető intézménytípusok elkülönítése, sajátosságaik feltárása, s a tényezők részletes vizsgálata.

A kutatás a mérési eredményekre építve kiegészítő tanulói adatfelvételt végez a tanulói eredmények, tanulási motiváció és attitűdök, valamint az iskola ezen tényezőkben játszott szerepének vizsgálatára, amelyet kvalitatív vizsgálatok is kiegészítenek az árnyaltabb megközelítést lehetővé téve.

Tags: 
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.