Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Kapcsolattartó: Fehérvári Anikó

Az utóbbi évtizedben erőteljesen átértékelődött a tanulás fogalma. Korábban a tanulás erősen intézményrendszerhez, iskolához kötődő fogalom volt, ma az egyén kerül a fókuszba. A tanulás folyamata, eredménye és az iskolai tanulás helyett (vagyis egy fiatal korban lezáruló tanulás helyett) egy egész életen át tartó folyamatról beszélünk. Ebben a folyamatban hazai és nemzetközi kutatások szerint is a köznevelés és az ott eltöltött idő jelentős szerepet játszik. Fontos kérdés, hogy a közoktatás intézményei az egyes társadalmi rétegek (leginkább a szülők egyes rétegei) számára milyen mértékben képesek közvetíteni az üzenetet, miszerint a tanulásban való részvételnek hosszabb – egész életen át tartó – következményei is vannak. A kutatás a felnőtt lakosság közoktatáshoz, élethosszig tartó tanuláshoz való viszonyát tárja fel, beleértve a kérdezettek saját („felnőttkori”) tanulással, valamint utódaik taníttatásával kapcsolatos elvárásait, tapasztalatait. A projektelem tartalmilag igazodik az OFI korábbi, részben hasonló témájú kutatásaihoz, lehetővé téve bizonyos kérdések idősoros vizsgálatát. A munka alapját egy 1000-1500 elemszámú mintán megvalósuló kérdőíves felmérés jelenti, amely egyben összehasonlítást is lehetővé tesz a szülői korosztály és az iskolában tanuló fiatalok tanulási attitűdjeiről, így annak generációk közötti változásáról is.

Az eredmények egyrészt a döntéshozók és a döntéseket előkészítő szakemberek számára szolgáltatnak információkat a jelenlegi helyzetről és – ennek alapján – a teendőkről, felhívva a figyelmet a közoktatás hosszú távon mérendő eredményeire (és kudarcaira), másrészt – tekintettel arra, hogy az egységes állami oktatásirányítás sem nélkülözheti a helyi sajátosságok figyelembevételét – a tankerületi vezetők számára is hasznos lehet saját tankerületük közoktatás-fejlesztésére irányuló döntéseiknél.

Produktumok:

  • A kötetben a kutatás eredményei jelennek meg, amely tartalmazza
    • a nemzetközi tapasztalatok feltárására vonatkozó tanulmányt,
    • a korábbi hazai felmérések vizsgált fókuszú elemzését,
    • az empirikus felmérés összegzését,
    • az ezek alapján készítendő összefoglaló tanulmányt.
  • A tapasztalatok alapján megfogalmazandó szakpolitikai ajánlásokat A hátránykompenzációra irányuló fejlesztések című témaegységgel közösen készítünk el.
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.