Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Kapcsolattartó: Györgyi Zoltán

A kutatás a hazai közoktatás finanszírozásának kérdéseivel foglalkozik, koncentrálva az oktatás hatékony működésére. Ennek keretében elemzi a forrás- és kiadási struktúrát, az utóbbit képzési szintek, képzési programok és finanszírozási területek szerint. A nemzetközi kimutatás néhány európai ország közoktatásának gazdálkodását elemzi, lehetőséget teremtve a hazai forrástervezés nemzetközi kontextusba helyezésére. A kutatást helyi szintű elemzések egészítik ki, feltárva azokat a pénzügyi tényezőket, amelyek makroszinten nem követhetők, illetve rámutatva az intézményi költségvetési rendszer hiányzó elemeire, esetleges anomáliáira.

A kutatás egyik célja az, hogy a szakpolitikusok számára átfogó és részletes elemzést nyújtson az oktatás forrásszükségleteiről, a másik, hogy rámutasson a statisztikai rendszer azon hiányosságaira, amelyek a reális számvetést gátolják, így az oktatásstatisztikusok számára jelent iránymutatást.

Produktumok:

  • A kutatás eredményeit egy kötetben foglaljuk össze, amely tartalmazza:
    • a nemzetközi tapasztalatokról írt tanulmányt,
    • a helyi szintű folyamatok feltárására vonatkozó tanulmányt és
    • a makroszintű elemzések eredményeit.
  • A tapasztalatok alapján rövid szakpolitikai ajánlást fogalmazunk meg.
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.