Alprojektvezető: Ispánki György

Az alprojekt célja a jövő szakpolitikai döntéseinek megalapozása a közoktatás irányítási és finanszírozási rendszerében bekövetkezett változások elemzésén, valamint az iskola belső világát alkotó és alakító tényezők vizsgálatán keresztül. Az alprojekt mindemellett arra is választ keres, hogy milyen módokon vizsgálható és mérhető az oktatás minősége és eredményessége, valamint milyen háttértényezők húzódnak meg a különböző eredmények mögött. A vizsgálatok eredményeit tanulmánykötetek, szakpolitikai ajánlások foglalják össze, valamint egy olyan módszertani kézikönyv is elkészül, amely további, közoktatással kapcsolatos szakpolitikai elemzések készítését segíti elő.

A kutatás-fejlesztés három témára épül:

  1. Oktatásirányítás és finanszírozás
  2. Az iskola belső világát alkotó és alakító tényezők
  3. A közoktatás minősége és eredményessége

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.