Témavezető, kapcsolattartó: Bodó Márton

A „Jó gyakorlatok munkacsoport” kiemelt feladata az egész napos iskola keretében a tanórán kívüli foglalkozások jó gyakorlatainak összegyűjtése, szakmai kritériumrendszerének, a jó gyakorlatok megújított struktúrájának kialakítása, a jó gyakorlatok közzététele az új struktúrában, valamint a jó gyakorlatok adaptációjának nyomon követése. A munkacsoport támogatja az alprojekt hat további munkacsoportját a kidolgozásra kerülő új modulok adaptációjában, valamint javaslatot tesz az Educatio Nonprofit Kft. által kifejlesztett és karbantartott Iskolatáska online felületének formai és tartalmi megújítására is, annak érdekében, hogy a pedagógiai jó gyakorlatok a lehető leghatékonyabb módon járulhassanak hozzá az oktató-nevelő munka fejlesztéséhez.

Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a bizonyítottan eredményes szakmai tartalmak, innovatív megoldások lehetőség szerint a pedagógus társadalom legszélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé váljanak. Konferenciáinkon kiállított posztereinken és plakátjainkon az általunk kitalált és életre keltett két figura: Jó Júlia tanárnő és Kíváncsi Kristóf diák segítségével igyekszünk mindenki számára könnyen befogadhatóvá tenni a jó gyakorlatok által képviselt pedagógiai tartalmakat.

További fontos feladatunk a közösségi szolgálat programjának kidolgozása, illetve bevezetésnek a támogatása. A 2011-ben kihirdetett nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A nemzetközi és hazai előzményeket és tapasztalatokat is kutató programunk célja olyan ajánlások kidolgozása, amelyek a kölcsönösség elve alapján a pedagógia újfajta kultúráját honosítja meg, különös értéke pedig az, hogy a tanórán kívüli tevékenységekkel erősítse a tanulók szociális érzékenységét.

A közösségi szolgálat bevezetésének támogatása érdekében az OFI 2012-ben kifejlesztett egy többfunkciós portált, amely a tartalmak és dokumentumminták megosztásán túl számos funkcióval támogatja az iskolák és a fogadó szervezetek közötti kapcsolatfelvételt és az interaktív szakmai kommunikációt: kozossegi.ofi.hu. Folyamatosan gondoskodunk a projekt keretében kidolgozásra kerülő szakmai dokumentumok és jó gyakorlatok e portálon történő közzétételéről.

Az online támogatással az iskolai közösségi szolgálat bevezetésével kapcsolatos összes fejlesztést a pedagógusok és intézmények rendelkezésére bocsátjuk, valamint interaktív megosztásra és véleményezésre is lehetőséget biztosítunk web 2.0 szolgáltatáson keresztül. Ezen túl rendszeresen közlünk hírlevélben a közösségi szolgálattal kapcsolatos aktuális információkat és híreket.

Az OFI másik, „Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12” elnevezésű kiemelt projektjével együttműködve 60 órás pedagógus-továbbképzési programot dolgozunk ki, amelyet akkreditációra nyújtunk be az Oktatási Hivatalnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkárságával és a megyei pedagógiai intézetekkel együttműködve tájékoztató napokat tartunk 2014-ben, illetve tanulmánykötet készül útmutatóval az iskolai közösségi szolgálat témában az iskolák, a diákok és a fogadó intézmények számára.

 

Poszter

Jó gyakorlat stratégia

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.