Témavezető, kapcsolattartó: Lippai Edit

Gyakorlati életre nevelés – kerettörténet-módszerrel

Egy ismeret problémahelyzetben való alkalmazását nagymértékben elősegíti, ha az elsajátítás maga is problémaorientált. A gyakorlati életre nevelés kutató-fejlesztő csoportja olyan pedagógiai modulok kidolgozását tűzte ki célul, amelyek segítségével a gyerekek alkalmazni tudják a közismereti tárgyakon elsajátított tudást a mindennapi élet során felmerülő problémahelyzetekben.

A „gyakorlati élet”-et mi epizódokból álló történetnek tekintjük, ahol az epizódok egy-egy megoldandó problémát jelentenek – összhangban a biológia és a pszichológia által leírt fejlődési szakaszokkal –, ezért választottuk a kerettörténet (storyline)-módszert programunk megvalósításához. A kerettörténet-módszer egy Magyarországon még alig ismert élményalapú, felfedeztető tanítási forma, amely világszerte egyre népszerűbb, és úgy tűnik, a legelitebb és a nehézségekkel küzdő iskolákban egyaránt sikerrel használják.

Elsőként mi alkalmazunk kerettörténet-módszert a gyakorlati életre nevelés (practical studies) ismeretanyagának elsajátítására.

Elsőként mi állítunk össze magyar nyelven olyan elméleti és gyakorlati tudásbázist, amely segíti a pedagógusokat a kerettörténet-módszer megtanulásában és alkalmazásában.

Fejlesztjük a szociális- és állampolgári kulcskompetenciát, a kezdeményező képességet és vállalkozói kulcskompetenciát, valamint a környezet- és egészségtudatosságot. Nagyon fontosnak tartjuk továbbá az önismeretet és a mindennapi gazdasági ismeretekben, valamint a pénzkezelésben való jártasság megszerzését. Programunk részét képezheti tanyapedagógia, amelynek keretében kézzelfogható módon élményt szerezhetnek a tanulók a természeti környezet kihívásairól is. Kutató-fejlesztő tevékenységünk alapfilozófiája, hogy a gyakorlati életre nevelés akkor sikeres, ha a tanulók saját tapasztalás útján történő ismeretszerzése komoly hangsúlyt kap a nevelési-oktatási folyamat során.

Célunk, hogy „életre neveljünk” – élményeken keresztül, játékos formában, innovatív tervezés és együttes tevékenységek segítségével, miközben a gyerek is, a tanár is jól érzi magát a folyamatban.

Poszter

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.