Témavezető, kapcsolattartó: Réti Mónika

A természettudományok tanulása világszerte nagy érdeklődést és figyelmet kap. A hazai nemzeti szakpolitikák szintén nagy hangsúly helyeznek a természettudományos nevelési programok fejlesztésére. A természettudományos képzések erősítése nemzetstratégiánk kiemelt eleme, amelyet a természettudomány tanításának támogatásával lehet leginkább elősegíteni.

A természettudomány tanítása akkor lehet sikeres, ha már kisgyermekkorban felkelti, illetve megtartja az érdeklődést a természeti jelenségek vizsgálata iránt, a későbbiekben pedig arra ösztönöz, hogy a tanuló a tudományos megismerés módszereinek alkalmazásával keressen kérdéseire választ. Ezzel alapozható meg az a természettudományos műveltség, amely nemcsak képletek, törvények felidézését jelenti, hanem azt az igényt is, hogy a körülöttünk lévő anyagi világról élményeket gyűjtsünk, és tapasztalásainkra magyarázatokat találjunk. Így válik a természettudomány tanulása az élethosszig tartó tanulás részévé, elősegítve azt, hogy felnőttként testünk és környezetünk tudatos használóivá, gazdáivá váljunk.

A kisgyermekkor a természettudományos nevelésben is meghatározó jelentőségű: a tanulás során szerzett benyomások a későbbi érdeklődés, a természettudományokkal kapcsolatos (befogadó vagy elutasító) hozzáállás és ezeken keresztül az eredményesség alapjai. Projektünk során olyan alsó tagozatos modulokat dolgozunk ki, amelyek a kisgyermek közvetlen környezetében megtapasztalható jelenségek megfigyelésére és a pozitív élményekre alapozva mutatják meg a természettudományos megismerésmód alapelemeit. Ezeket bővítik a felső tagozatra készülő modulok, amelyek szintén a tanulók hétköznapjaiban jelen lévő problémákra alapulva vezetnek be a természettudományos gondolkodás alkalmazásába. Az egész napos iskola kiváló terepe az ilyen szemlélettel való tanításnak.

A természettudományi nevelési-oktatási programok fejlesztésébe partneriskoláink gyakorló pedagógusait vonjuk be. Célunk olyan modulok kidolgozása, amelyek (a tantárgyak hagyományos rendszeréhez kötődve) komplex, életközeli témákat dolgoznak fel, és amelyeket a fejlesztésben részt vevő pedagógusok jó gyakorlataira, innovációira építünk. A fejlesztő modulok mindegyikét legalább egy tanuló-csoporttal kipróbáljuk, számos modult pedig több csoporton is végigkísérünk. A követés tapasztalatai alapján tesz a nevelési-oktatási program ajánlásokat az alkalmazás feltételeire, anyag- és eszközigényére. Emellett – a részt vevő pedagógusok és tanulók segítségével – azt is vizsgálják szakembereink, mennyire járulnak hozzá a modulok a természettudomány tanulásának sikerességéhez. A témához kapcsolódó kutatások a fejlesztő munkát szolgálják, a készülő nevelési programok minőségéről és alkalmazhatóságáról nyújtanak információkat.

A fejlesztő munkára vállalkozó pedagógusokat képzéssel segítjük abban, hogy újabb mesterségbeli fortélyokat sajátítsanak el, különböző tevékenység- és feladattípusokat ismerjenek meg, és könnyebben gondolják át saját gyakorlatuk hatékony, eredeti vagy fejlesztendő elemeit. Partnereinkkel olyan hálózatot építünk, amely a közös tudásépítést, a kölcsönös tanulást, a tapasztalatcserét segítve szélesíti a pedagógusok látókörét.

A fejlesztés célja, hogy az egész napos iskolák eredményesen működve, sikeres alternatívái lehessenek a hagyományos iskoláknak mindazokon a területeken, amelyeken a pedagógiai gyakorlat megújítására a legégetőbb szükség van, különösen a természettudományos nevelés esélyegyenlőséggel kapcsolatos potenciáljának kiaknázása, a természettudományokkal kapcsolatos attitűdök és motiváció formálása, a tanulók mindennapi tapasztalataira és az aktív tanulásra építő iskolai gyakorlat terén.

Poszter

 

Háttértanulmányok:

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.