Témavezető, kapcsolattartó: Pallag Andrea

Az egész napos iskola tanulásszervezési forma támogatására készülő nevelési-oktatási programok feladata, hogy közvetlen hatást gyakoroljanak az iskola szakmai munkájára, segítséget nyújtva a tanulók tanórán kívüli hatékony fejlesztéséhez. A komplex művészeti nevelés-oktatás pilot program a művészeti nevelés sajátos eszközeit használja fel, amelyek a művészetek kultúraközvetítő- és teremtő, továbbá kreativitást, problémamegoldást, önismeretet és társas kultúrát fejlesztő szerepét komplex módon értelmezik. A programfejlesztés célja, hogy az innovatív kutató-fejlesztő tevékenység során az iskolákkal szorosan együttműködve, azok művészeti nevelési gyakorlatából kiindulva új fejlesztési lehetőségeket dolgozzunk ki.

Az együttműködés során olyan kérdésekre keressük közösen a választ, hogy hogyan értelmezhetjük a komplex művészeti nevelés fogalmát; hogyan valósítható meg a komplex művészeti nevelés kézzelfogható haszonnal az iskola keretei között; milyen feltételei vannak a reális megvalósulásnak, és hogyan viszonyulnak az érintett pedagógusok ehhez a komplex megközelítéshez.

A programfejlesztés fontos momentuma, hogy a kiválasztott partnerintézmények a kutató-fejlesztő munka aktív részesei legyenek. Az iskolákkal közösen megvalósítandó fejlesztési tevékenység két fontos elemből áll: a konkrét nevelési-oktatási programok fejlesztése, valamint ezek elemeinek dokumentált kipróbálása. A programok kidolgozandó elemei a tanítási egységek (modulok), a tanítási egységek tevékenységeit támogató eszközrendszer, a teljesítmények visszacsatolását segítő értékelési rendszer, illetve az iskolai adaptációt segítő produktumok. A fejlesztendő elemeknek természetesen támaszkodniuk kell a komplex művészeti nevelés tanórán kívüli foglalkozás pedagógiai koncepciójára, és az ahhoz kapcsolódó tanítás-tanulás programjának legfontosabb elveire. A fejlesztés eredményét jelentő pedagógiai folyamat mélyebb megismerése érdekében a kidolgozott programelemek kipróbálásának nagyon fontos kísérője a kipróbálási folyamat megfigyelése, és teljes körű dokumentálása, hiszen az eredményes továbbfejlesztés feltétele a megvalósulás tapasztalatainak reflektív elemzése. Ennek érdekében az iskolai kipróbálást több rétegű monitorozás és folyamatos szakmai támogatás kíséri, amelynek alapvető feltétele a fejlesztésben résztvevők folyamatos kapcsolattartása; ennek segítségével a részt vevő intézmények a hálózati tanulás terén is tapasztalatokat szerezhetnek.

Poszter

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.