Témavezető, kapcsolattartó: Kőpatakiné Mészáros Mária

E téma keretében az alsó tagozat számára készül az egész napos iskolai tanulásszervezés támogatásához nevelési-oktatási program. A program a kerettantervek által nem szabályozott időkerethez nyújt pedagógiai és szakmai támogatást az intézmények és a pedagógusok számára.

A program a felső tagozat számára készülő, a felzárkóztatás nevelési-oktatási programjával egységes egészet alkot. A két program közös célja válaszokat találni az iskolákban a tanulói sokféleség kezelésének kihívásaira az egész napos iskolai nevelésben rejlő pedagógiai lehetőségek, eszközök felhasználásával.

A program során a partneriskolák pedagógusai és az OFI szakmai munkatársai közös tevékenység során keresnek megoldási javaslatokat arra, hogyan lehet az iskolában töltött időkeretbe illeszteni a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a sportot és egyéb szakköri tevékenységeket, valamint a házi feladat elkészítését is úgy, hogy a pedagógus és a tanuló számára egyaránt örömteli és közös tevékenység legyen a tanítás és tanulás.

A fejlesztés során elkészített és kipróbált tevékenységtartalmak (modulok) a tanulási környezet kialakításában, a tanulásmetodikai és szervezeti kérdések megválaszolásában segítik a pedagógusokat.

A bevont iskolák hálózatban, egy-egy tudáscentrumként dolgoznak együtt, ez a gyakorlat lehetőséget teremt arra, hogy a program befejezését követően is kapcsolatban maradjanak, segítsék, támogassák egymás munkáját.

A fejlesztés elvárt eredménye, hogy az egész napos iskolák a megújuló pedagógiai gyakorlatukkal a hagyományos iskolák sikeres alternatívái legyenek.

 

Poszter

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.