Ludas Viktor | 2015. aug. 3.

A témaegység közreműködött a korábbi TÁMOP 3.1.7 projekt keretében a szakmai szolgáltatási feladatokra felkészült referenciaintézmények minősítési eljárásrendjének kialakításában. További feladat volt a horizontális tanulás ehhez kapcsolódóan kialakuló hálózatának továbbfejlesztése és beillesztése a pedagógiai szolgáltatások rendszerébe.

A fejlesztő munka az egymástól való tanulást segítő innovatív intézményhálózatra vonatkozó koncepció megalkotásával, valamint a referenciaintézményi struktúra földrajzi elhelyezkedés, intézménytípusok és felkínált jó gyakorlatok szerinti elemzésével, illetve a hiányterületek azonosításával kezdődött. A részletes fejlesztési javaslatok megalapozását az oktatáson belüli különféle hazai és nemzetközi horizontális tanulási modellek megismerése és leírása támogatta. Az innovatív köznevelési intézmények szolgáltatói szerepére vonatkozó javaslatok a következő nagy kérdésköröket tekintették át:

  • Milyen sajátosságok - erősségek és gyengeségek - azonosíthatók a tudásmegosztás hazai gyakorlatában ahhoz, hogy a referenciaintézmények hálózata a leghatékonyabban támogassa a többi intézményt, miközben saját maga is folyamatosan fejlődik?
  • Milyen felkészültséggel és tudással kell rendelkezniük az intézményen belüli és az intézményközi tudásmegosztás segítőinek?
  • Hogyan kell módosítani a jogi és a finanszírozási környezet sajátosságait ahhoz, hogy az innovatív intézményeknek ez a hálózata fenntarthatóan működjön?
  • Melyek a pedagógiai tudás megosztásának – jó gyakorlatok átadásának, illetve más környezethez való adaptálásának – azok a sajátosságai, amelyek mérhető módon sikeressé tehetik az egymástól való tanulást?

A javaslatok kidolgozása minden részterület esetében többszintű és széleskörű szakmai vitára épül, az intézményközi tudásmegosztás módszertanának kialakítását pedig szakmai műhelyek segítik. E folyamat keretében kerül sor a horizontális tanulás egyik lehetséges formája, a tanuló szakmai közösségek építését támogató módszertan kidolgozására, valamint pilot akciókutatás keretében egyes elemeinek kipróbálására. A módszertani segédanyaghoz kapcsolódik egy online öndiagnosztikus eszköz, melynek kitöltésével az egyes köznevelési intézmények képet kapnak arról, mennyire alkalmasak arra, hogy tanuló szakmai közösségeket működtessenek. A módszertan elméleti megalapozását a horizontális tanulás témájában elkészült rövid szakirodalmi összefoglaló kiadvány segíti.

Produktumok:

  • A referenciaintézményi struktúrát elemző tanulmány.
  • A pedagógiai tudás horizontális megosztásának működő modelljeit bemutató tanulmányok.
  • Komplex javaslatrendszer a referenciaintézményi hálózat továbbfejlesztésére és a szakmai szolgáltatás rendszerébe való beillesztésére.
  • Szakirodalmi forrásokon alapuló tájékoztató kiadvány pedagógusok és intézményvezetők számára a horizontális tanulás témakörében.
  • Módszertani segédanyag a köznevelési intézmények számára a pedagógusok tudásmegosztásának támogatásához, tanuló szakmai közösségek építéséhez és működtetéséhez.
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.