<

Az alprojekt középpontjában a magyarországi pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének komplex fejlesztése, valamint a tudásmegosztás központosított, illetve horizontális és hálózatos formáinak rendszerszintű összehangolása áll.

A fejlesztési javaslatok az alábbi három nagy kutatás eredményeire támaszkodnak majd:

  • a pedagógusok mesterségbeli tudására vonatkozó információk és a felhasználói igények összegyűjtésére;
  • az intézményrendszer szervezeti sajátosságainak és feladathálójának vizsgálatára;
  • a szakmai szolgáltató rendszer gazdasági környezetével és lehetséges finanszírozási módjaival összefüggő kérdések elemzésére.

Mindhárom kutatás magában foglalja a témához kapcsolódó legfontosabb nemzetközi és hazai szakirodalom feltárását, valamint a működést szabályozó alapvető dokumentumok elemzését. Mindegyikben sor kerül szakértői, illetve fókuszcsoportos interjúkra, valamint online kérdőíves vizsgálatokra az érintettek különféle csoportjainak körében.

A projekt keretében megfogalmazódó ajánlások részben az oktatási döntéshozók munkáját segítik, és számos javaslat helyi szinten, a szolgáltatásokat nyújtó intézményekben is jól hasznosítható lesz. Az irányítással és a koordinációval összefüggő eredményeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fogja beépíteni saját tevékenységébe.

2_alprojekt_terkep

A referenciaintézményi hálózat továbbfejlesztése és beillesztése a szakmai szolgáltatások rendszerébe

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének vizsgálata és fejlesztése

A pedagógusok mesterségbeli tudásának bővülését támogató kutatás-fejlesztés

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.