Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Témavezető, kapcsolattartó: Bánkuti Zsuzsanna

E program célja a tantervfejlesztés és az iskolai implementáció támogatása. A célkitűzést az OFI által végzett korábbi kutatás alapozta meg, amely a következő területekre terjedt ki:

 • a tartalmi szabályozás rendszerének vizsgálata;
 • az akkreditált kerettantervek elemzése;
 • az iskolák adaptációs és implementációs gyakorlatának feltérképezése.

A tartalmi szabályozással kapcsolatos kutatások során azt összegeztük, hogyan alakult ki az elmúlt években működő rendszer, miként érvényesült az egyes dokumentumok hatása, illetve milyen tendenciák, trendek tárhatók fel a nemzetközi gyakorlatokban. Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott 69 akkreditált kerettantervet több szempont szerint elemeztük, és ezek alapján összehasonlításokat végeztünk. Ezzel szoros összefüggésben zajlott az iskolák tantervi gyakorlatának a vizsgálata.

A kutatásnak sok hasznosítható eredménye volt, amelyek közül itt most csak a kerettantervek létrehozásában közvetlenül felhasználható legalapvetőbb elemeket soroljuk fel.

A kerettanterv legyen

 • egységes, áttekinthető;
 • lényegretörő;
 • adaptálható, hogy mind tartalmában, mind formájában segítse a felhasználást.

A fenti kutatási szakaszban kialakult a kerettantervek szerkezete, amely egységes, de rugalmasan alakítható az adott tantárgy sajátosságai szerint. Elkészültek a kötelező tantárgyak kerettantervei. Az eredményeket felhasználva ebben a tartalmi egységben a következő feladatok megvalósítását tervezzük:

1. Választható tantárgyak, illetve egyes választható (emelt) óraszámú tantárgyak kerettanterveinek kidolgozása, amelyek fejlesztése révén teljessé válnak a kerettantervi csomagok. Ide tartozik a nemzetiségi oktatás különböző formái számára a nemzetiségi nyelv és irodalom kerettantervek kidolgozása, illetve ezek nemzetiségi nyelvű változatának elkészítése, továbbá a speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolák közismereti kerettanterveinek fejlesztése. Az iskolákat a helyi tantervek készítésében információs szolgálat működtetésével, a gyakran ismételt kérdések összesítésével és a válaszok közzétételével, valamint egy segédanyag kidolgozásával, illetve pedagóguskonferenciákon, szakmai rendezvényeken való személyes tájékoztatók megtartásával segítjük.

2. A helyi tantervek implementációjának támogatása; a folyamatot abból a szempontból tervezzük meg, hogy várhatóan mely tantárgyi területeken (pl. új tantárgyak bevezetése – erkölcstan; egyes tantárgyakban új tartalmi elemek megjelenése – matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra; jelentősebb szemléletmód-váltás – természettudományos tantárgyak) tapasztalnak az iskolák nagyobb nehézségeket. Az OFI honlapján segédanyagokat (pl. módszertani ajánlásokat, szakmai háttéranyagokat, tanmenet-javaslatokat, feladatokat, projektterveket) teszünk közzé.

3. Az új tartalmi szabályozók bevezetésének intézményi szintű vizsgálata és nyomon követése különböző módszerekkel, illetve az így szerzett tapasztalatok, adatok elemzése nyomán a tartalmi szabályozókra vonatkozó felülvizsgálati javaslatok megfogalmazása.

Produktumok:

 • választható tantárgyak kerettantervei;
 • választható óraszámú tantárgyak kerettantervei;
 • nemzetiségi iskolák tantárgyi programjai;
 • kidolgozott módszertani ajánlások, segédletek;
 • új tartalmi szabályozók bevezetésének vizsgálata alapján felülvizsgálati javaslatok megfogalmazása.
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.