Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Témavezető, kapcsolattartó: Kerber Zoltán

A tankönyvek szakmai minősítésének felülvizsgálatához, a képzési programok kialakításához, a tankönyvek, taneszközök 21. századi kívánalmaknak megfelelő tipológiájához átfogó kutatásra és fejlesztésre van szükség, amelyhez a széleskörű nemzetközi és hazai tapasztalatok beépítése is szükséges. A projekt megvalósítása során lehetővé válik, hogy a tankönyvek szakmai minősítő rendszerét, kritériumrendszerét felülvizsgáljuk, és új standardokat alakítsunk ki, amelyek már figyelembe veszik az elmúlt évek minősítési tapasztalatait. Ehhez széleskörű kutatást végzünk: nemzetközi és hazai szakirodalmak és kutatások elemzése, a tankönyvkutatás és -fejlesztés új irányainak feltárása, a tankönyv-szakértők és a tankönyvkiadók szerkesztőinek körében végzett felmérések, interjúk során a problémák feltárása, illetve a korábbi évek szakértői értékeléseinek elemzése. A kutatás tapasztalatai alapján elkészítjük a tankönyvek szakmai minősítéséhez szükséges új értékelési dokumentumok rendszerét, illetve javaslatot dolgozunk ki az egyes tankönyv-értékelőlapok megújítására is. A projekt második fontos feladata, hogy továbbképzések keretében felkészítse a tankönyvi szakértőket a változásokra. A továbbképzés rendszerét az Oktatási Hivatallal közösen alakítjuk ki. Az OFI az értékelés szakmai tartalmaira vonatkozó modulokat, az Oktatási Hivatal a minősítés eljárásrendjére vonatkozókat készíti el. A projekt harmadik feladata a tankönyv- és taneszközrendszer tipológiájának újraértelmezése, kialakítása, a digitális tananyagok rendszerének áttekintése, a specifikációk elkészítése. Mindezzel hozzájárulunk az Iskolatáska portál megújításához, mely során szorosan együttműködünk az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

Produktumok:

  • hazai és nemzetközi szakirodalmak és kutatások tapasztalatainak összegzése – zárótanulmány;
  • új tankönyvi értékelőlapok rendszere, értékelőlapok;
  • tankönyvi szakértők képzése és továbbképzése;
  • tankönyvek és taneszközök rendszere, tipológiája.
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.