Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

Témavezető, kapcsolattartó: Kákonyi Lucia

A projekt a nemzetközi tapasztalatokat, az érettségi vizsga megújítása témában az OFI által végzett korábbi kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint az eltelt nyolc-kilenc év tapasztalatait használja fel, kiegészítve ezt egyéb standardokkal, például a hazai és nemzetközi mérések keretrendszerével. A kutatás-fejlesztés célja az oktatás tartalmi követelménystandardjainak fejlesztése és implementációjuk támogatása. Ez két, szorosan összefüggő területen történik:

1. Az új kerettantervekkel összehangolt standardok fejlesztése meghatározott évfolyamra és területre. Célja az oktatási követelménystandardok műfaji sajátosságainak meghatározása, struktúrájuk kialakítása és részletes kidolgozásuk nemzetközi és hazai előzmények alapján. Választ keresünk arra is, hogy miként növelhető a követelménystandardok alkalmazásával az oktatás minősége, hatékonysága.

2. Az új tantervi szabályozók alapján – a követelménystandardokkal is összhangban lévő – kimeneti követelmények, valamint a mérésüket segítő mintafeladatok, értékelési útmutatók készítése, felhasználva a nemzetközi fejlesztéseket és értékeléseket és hazai kutatások eredményeit is. A kutatás kiterjed a jelenlegi érettségi több szempontú értékelésére és elemzésére, az érettségi továbbfejlesztési lehetőségeinek feltárására, egy-egy elem változtatásának kipróbálására, a pedagógusok tapasztalatainak, véleményének a megismerésére.

A kutatás-fejlesztés módszerei:

  • dokumentumelemzések, összehasonlító elemzések;
  • interjú, fókuszcsoport;
  • közvélemény-kutatás;
  • adatelemzések;
  • szakirodalom-feldolgozás.

Produktumok:

Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.