Alprojektvezető: Lukács Judit

Az alprojekt a tartalmi szabályozókkal kapcsolatos olyan fejlesztéseken dolgozik, amelyek eredményeképpen további új kerettantervek készülnek. Az új – és az alprojektünkkel szorosan együttműködő más programok keretében készült – kerettantervekkel együtt a tartalmi fejlesztés teljes körű, kiterjed a közoktatás egészére. 2014 júliusáig a helyi tantervek implementációját segítő feladatokat látunk el. A projekt utolsó harmadában az új tartalmi szabályozók bevezetésének hatását vizsgáljuk, amelynek eredményei alapján felülvizsgálati javaslatokat teszünk. Az alprojekt másik nagy témája – a nemzetközi és a hazai előzmények alapján – az oktatási szakaszonkénti követelménystandardok műfaji sajátosságainak meghatározása, struktúrájuk kialakítása és – a kiválasztott szakaszra vonatkozóan – részletes kidolgozása. Ehhez kapcsolódik az új tantervi szabályozók alapján a – követelménystandardokkal is összhangban lévő – kimeneti követelmények, valamint a mérésüket segítő mintafeladatok, értékelési útmutatók készítése. Az alprojekt harmadik témája a tankönyv- és taneszközfejlesztés keretrendszerének kutatása, fejlesztése. E téma keretében valósul meg – többek között – a minősítési eljárás szakmai szempontrendszerének és standardjainak kidolgozása, valamint a taneszköz-specifikáció és tipológia kialakítása.

Tantervi fejlesztések

Az oktatás tartalmi követelménystandardjainak fejlesztése és implementációjuk támogatása

A tankönyv- és taneszközfejlesztés kutatás-fejlesztése

Az alprojekt legfontosabb kutatási eredményeit a Tanterv – tankönyv – vizsga című kiadványban adtuk közre.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.