Részletes tantárgyi kerettanterv-csomagok

Hegedűs Mihály | 2016. ápr. 8.

A projekt keretében elkészültek a választható tantárgyak, illetve egyes választható (emelt) óraszámú tantárgyak kerettantervei. Ennek révén teljessé váltak a kerettantervi csomagok. A jelentősége abban rejlik, hogy megkönnyítette az iskolák számára a szabad órakeret igényeiknek és lehetőségeiknek megfelelő tervezését.

Tanórán kívüli nevelési-oktatási területeken kidolgozott új programok

Hegedűs Mihály | 2016. ápr. 8.

Az iskolák szakmai munkájának támogatása céljából komplex nevelési-oktatási programok kidolgozására, valamint a köznevelés rendszerében – elsősorban tanórán kívüli foglalkozások körében – fellelhető jó gyakorlatok átvételével történő fejlesztés rendszerének továbbgondolására is lehetőség volt a projekt keretében. Elsőként elkészült a nevelési-oktatási programok fejlesztésének keretrendszere, azt követően pedig a nevelési-oktatási programok kidolgozása zajlott, 55 (gyakorló pedagógusokból álló) pedagógus csapattal/iskolával való együttműködésben.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.