A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.4 „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című kiemelt projektjét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektgazdaként vezeti. A projekt 2009. május 1. – 2011. június 30. között hivatott a kitűzött szakmai célokat megvalósítani. Alapvetően elvárt eredmény, hogy a felsőoktatási intézmények nagy részében nemzetközileg elfogadott minőségbiztosítási rendszer épüljön ki és működjön, amelynek egyik előfeltétele a mainál lényegesen fejlettebb minőségfejlesztési kultúra megteremtése. A projekt kiemelt célja a magyar felsőoktatás közelítése az Európai Felsőoktatási Térséghez.

A minőségfejlesztés követelményeinek teljesítésével megvalósul a vezetés-irányítás, az oktatás-kutatás, a tudományos és társadalmi szerepvállalás, beleértve mindebbe a fenntartható fejlődés követelményét és az oktatói, tanszéki, kari, intézményi teljesítmény objektív mutatókon alapuló értékelését. Ezáltal nyílik lehetőség a hazai és nemzetközi összehasonlításokra, valamint a legjobb gyakorlatok átvételére. A projekt hatására javulnak az oktatás és kutatás feltételei, nő hatékonyságuk. Kiemelt cél az intézményi minőségpolitikák továbbfejlesztése, tapasztalataik összegzése melynek köszönhetően várhatóan tökéletesedik az intézmények és a gazdaság kapcsolata.

A felsőoktatási minőségügy támogatására a projekt megvalósítását követően létrejön egy olyan szakmai szervezeti struktúra (Felsőoktatási Minőségfejlesztési Programiroda), amelyben az egymástól elkülönülő döntés-előkészítő, operatív és szakmai funkciók, illetve a hatósági és a koordinációs funkciók komplex rendszert alkotnak. Így megvalósul a hatékony és színvonalas feladat- és hatáskör megosztás. A projekt eredményeképpen kiépül egy olyan valósidejű online kommunikációs/információs felület (http://femip.hu), amely szakmai támogatást, felkészítést nyújt a felsőoktatási intézményeknek a saját minőségfejlesztési rendszerük bevezetéséhez és tökéletesítéséhez.

A fejlesztés 573 652 520 Ft európai uniós forrásból valósul meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.