A pedagógusok munkáját segíteni hivatott szakmai szolgáltató intézményrendszer nagy változatosságot mutatott a 2000-es években. A pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybe vételére rendelkezésre álló állami forrás 2005-től folyamatosan csökkent, miközben egyre jobban összezsugorodott az állami, önkormányzati fenntartású megyei szolgáltatói intézményhálózat. Így az ország egyes területein az ingyenesen igénybe vehető pedagógiai-szakmai szolgáltatások köre lényegesen csökkent.

A pedagógiai szakmai szolgáltatások tartalmára, továbbá az e feladatokat ellátó szervezetek működésére vonatkozó jogi szabályozás 20101-ben, 20122-ben és 20153-ben is módosult. E változások bővítették a közoktatási rendszer szereplői számára elérhető szaktanácsadási területeket, és alapot teremtettek a fejlesztési programok szakmai támogatásához. 
A témaegység célja a szaktanácsadói rendszer megújítására vonatkozó fejlesztés megalapozása volt. Ennek során egyrészt a pedagógusok szakmai támogatásával kapcsolatos hazai tapasztalatoknak és elvárásoknak, másrészt a nemzetközi gyakorlatnak a megismerése és a szakirodalomnak a feltárása volt fókuszban. 

A fejlesztés folyamata
A témaegység céljainak elérése érdekében megtörtént a szaktanácsadás hazai történetének feldolgozása, a megelőző TÁMOP fejlesztésekben alkalmazott támogatások tapasztalatainak, valamint a pedagógusok szakmai támogatásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatoknak a szakirodalom alapján történő feltárása. A kutatások eredményeiről tanulmányok készültek. Ezzel párhuzamosan a szakma érintett szereplőinek (pedagógusok, szaktanácsadók, szakértők, intézményvezetők) a szaktanácsadással kapcsolatos tapasztalatait és elvárásait is felmértük. A vizsgálat kvantitatív és kvalitatív technikákat is tartalmazott, az eredményről összegző tanulmány készült.

Eredmény
A részegység eredményeit elsősorban a projekten belül megvalósuló további fejlesztések hasznosították. (A szaktanácsadás koncepciója, eljárásrendje, a szaktanácsadói szakmaprofil, a szaktanácsadás minőségbiztosítása).

1Az oktatási és kulturális miniszter 8/2010. (III. 2.) OKM rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet módosításáról
248/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
3Az emberi erőforrások minisztere 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.