A Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt keretében januárban országszerte elkezdődtek a szaktanácsadói látogatások összesen 8 látogatásszervező és jelenleg közel 80 szaktanácsadó közreműködésével. Munkatársaink nagy gondot fordítottak az intézményekkel való kapcsolattartásra és a látogatások dinamikus és színvonalas megvalósulására.

Folyamatosan kérünk és kapunk visszajelzéseket a szaktanácsadói munkával kapcsolatban, mert az a célunk, hogy a projekt célkitűzéseinek megfelelően segítsük a pedagógusok munkáját és szakmai fejlődését. A visszajelzések szerint a „pozitív hozzáállás, a szakmai alapon történt jól kidolgozott szempontrendszer valóban segítette a közös munkát” az intézményekkel. A látogatásokat az intézményvezetők azért is tartották fontosnak, mert „a pedagógusok megismerkedhettek egy módszereiben új, a kölcsönösségen és a segítőkészségen alapuló szakmai együttműködéssel, s úgy érezték, hogy a szaktanácsadó javaslatait be tudták építeni az óvodai vagy iskolai pedagógiai folyamatba úgy, hogy azok hozzájáruljanak a nevelőmunka színvonalának és hatékonyságának emeléséhez.”

A szaktanácsadók képzésére munkatársaink nagy gondot fordítanak. A projekt szakmai vezetése fontosnak tartja, hogy a gyakorlatban kitűnően megállják a helyüket. Az alábbi, hozzánk eljuttatott levélrészlet szerint e törekvések sikeresen meg is valósulnak, mert a szaktanácsadó „hozzáértésével, gyakorlati tapasztalataival segítette a munkát, s nagy részben megerősítette nevelési rendszerünk jó működését.”

Bár a szaktanácsadói látogatás szigorú protokoll szerint történik, az eddigi visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az intézményvezetők és a látogatott pedagógusok hasznosítani tudják projektünk szolgáltatásait.

Köszönjük minden résztvevő eddigi munkáját!

Tudástár: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.