Medvey Tamás | 2014. jan. 30.

Témavezető: Kiss Ágnes


Első témaegység: A fejlesztő célú tantárgygondozó szaktanácsadás szervezése

 

A képzések szervezését megelőzte egy pályáztatási folyamat, ezen belül felhívás kiadása a szaktanácsadói felkészítésben szívesen résztvevő pedagógus kollegák számára.

 

A szervezési folyamat tevékenységei:

 

· A szaktanácsadói látogatásokba bevonható intézményekben dolgozó pedagógusok összlétszámának meghatározása (KIR rendszer alapján) megyei és tantárgyi bontásban (látogatási területek).

· Az egyes látogatási területeken szükséges szaktanácsadói kapacitás meghatározása.

· Szaktanácsadói pályázati felhívás szövegének elkészítése.

· Szaktanácsadói regisztrációs felület létrehozása.

· Adatbázis tervezése, létrehozása.

· Beérkezett jelentkezések feldolgozása (3600 fő jelentkező adatainak kezelése).

· A próbaképzések adminisztrációjának kialakítása és működtetése.

· Szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések szervezése.

· A szaktanácsadói képzésre jelentkezők adatainak összevetése a látogatási kapacitásigénnyel.

· Szaktanácsadói, tantárgygondozói képzések szervezése.

 

 

Második témaegység: A fejlesztő célú tantárgygondozó szaktanácsadás lebonyolítása

 

Az új típusú szaktanácsadói szolgáltatások szervezése a 2013/2014-es tanévtől vette kezdetét a felkészített tantárgygondozó szaktanácsadói kapacitás függvényében.

A részvételi szándékát jelző intézmények pedagógusai körében a projekt végéig folyamatosan szervezzük és bonyolítjuk az új típusú fejlesztő célú szaktanácsadásokat.

A pedagógusoknak nyújtott szaktanácsadói támogatást folyamatosan nyomon követjük az erre a célra kialakított minőségbiztosítási rendszeren keresztül.

 

A szervezési folyamat tevékenységei:

 

· Folyamatleírás készítése a szaktanácsadói látogatás koordinálásához.

· IKT alkalmazások fejlesztése és működtetése a szaktanácsadási folyamat szervezéséhez és lebonyolításához, a látogatások dokumentumait rögzítő központi adatbázis és kommunikációs felület elkészítése.

· Az intézmények jelentkeztetése a szaktanácsadási folyamatban való részvételre.

· A jelentkezett intézmények és a pedagógus-létszámok összesítése.

· Az intézményekben teljesítendő látogatásszámok meghatározása.

· A szaktanácsadásba az egyes intézményekből bevonható pedagógusok számának meghatározása (kvótaosztás).

· A szaktanácsadói látogatások koordinációja, lebonyolítása.

· A fejlesztő célú tantárgygondozó szaktanácsadás minőségbiztosítása.

Tags: 
Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.