A Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer része a szaktanácsadó képzés. A projekt e részegységének célja az akkreditált tantárgygondozó szaktanácsadói pedagógus-továbbképzések szervezése és a megújuló szaktanácsadói rendszer kipróbálása volt. A felkészült szaktanácsadók segítették a pedagógusokat a pedagógus-kompetenciák mentén történő szakmai fejlődésük megtervezésében, illetve a pedagógus-életpályához kötődően megvalósuló minősítő látogatásokra való eredményes fölkészülésben. 

A fejlesztés
A fejlesztő célú tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások egyrészt a szaktanácsadók képzéséhez kapcsolódóan, másrészt önállóan szervezett látogatások során valósultak meg. A képzésekhez kapcsolódó próbalátogatásokat többnyire a szaktanácsadók egyénileg, a többit a projekt szolgáltatásszervezői a területi vezető szaktanácsadók bevonásával szervezték. Valamennyi köznevelési intézmény vezetője e-mailben kapott értesítést a lehetőségről, majd egy online felületen jelezhették a szaktanácsadással kapcsolatos igényeiket. A látogatási dokumentumokat a szaktanácsadók egy önálló elektronikus felületre (szaktanácsadói portál) töltötték fel. A látogatásokat olyan képzett szaktanácsadók végezték, akiket a projekt határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott. 2014 első félévében 70, a második félévben pedig 180 távmunkás szaktanácsadó vett részt a látogatások megvalósításában. A látogatási tapasztalatok alapján folyamatosan egyszerűsödött a látogatások eljárásrendje és dokumentumai.

Eredmények
A projekt 3.597 tantárgygondozói tanúsítványt adott ki. A képzett szaktanácsadók közül 1.659-en mesterpedagógusi minősítést is szereztek. 11.815 szaktanácsadói látogatás valósult meg.
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.