Medvey Tamás | 2014. jan. 30.

Témavezető, kapcsolattartó: Kovácsné Botzheim Ildikó

Első témaegység: Képzések fejlesztése, szervezése, kipróbálása a fejlesztő célú tantárgygondozó szaktanácsadáshoz

 

A fejlesztő célú tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások elvégzésére fejlesztett képzési anyag moduljai a szaktanácsadói kompetenciák továbbfejlesztését, a szaktanácsadói kommunikáció hatékonyságának növelését, a tanítás-tanulási, az osztálytermi folyamatok (helyzetelemzés, rendszerszintű tervezés, a tanulói visszacsatolásra, az árnyalt tanulói értékelés) hatékonyságának növelését segítik.

A szaktanácsadói képzések fejlesztése kiterjed a közoktatás valamennyi nevelés-oktatási szakaszában ellátandó támogató szaktanácsadói feladatok segítésére, illetve a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak támogatására.

Nagy hangsúlyt helyezünk a szaktanácsadói képzések fejlesztésénél a tehetséggondozás és felzárkózatás szaktanácsadói feladatok ellátásának segítésére, a köznevelés valamennyi intézménytípusában.

A projekt keretében a fent említett témákban 20 szaktanácsadói képzés fejlesztésére kerül sor, melyek akkreditálásra kerülnek.

 

Második témaegység: Szaktanácsadói, tantárgygondozói képzések

 

A szaktanácsadók felkészítését a fejlesztő munkatársak végzik az igények/kapacitás figyelembe vételével.

A képzési alkalmak után a képzők összegyűjtik a képzés során tapasztaltakat és beépítik a képzési anyagba. A szakmai tapasztalatok gyűjtésének egyéb formája a fókuszcsoportos interjúk lebonyolítása a szaktanácsadók, intézményvezetők és pedagógusok körében, illetve szakmai napok szervezése a megyei pedagógiai intézetekben.

A szaktanácsadók a szaktanácsadói képzés követelményeinek teljesítése után tanúsítványt kapnak, ami feljogosítja őket az abban foglalt szaktanácsadói tevékenységek intézményben történő ellátására.

Tags: 
Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.