A tantárgy és a kerettanterv

 

Az erkölcstan tartalmi kérdései

A kerettanterv témahálójának áttekintése 1-8. évfolyamon - témafeldolgozó kérdésekkel

A kerettanterv témahálójának áttekintése 1-8. évfolyamon - a kerettantervben szereplő fogalmak

 

Erkölcsi nevelés és etikaoktatás - Új Pedagógiai Szemle (2012. 4-6.)

 

Beran Ferenc: "Erkölcstan és etika - a tantervtől a megvalósulásig"

Gönczöl Enikő - Jakab György: Az iskolai erkölcsoktatás dilemmái

Hajduné Tölgyesi Lívia: Az erkölcstan szükségességéről

Jakab György: Erkölcstan és médiaismeret a gyermekfilozófia tükrében

Kamarás István: Javítható-e az erkölcstan vagy hittan elképzelés?

Lányi András: Az emberismeret és etika tantárgy elméleti hátteréről

Lányi András: Erkölcsóra az iskolában

Maksay Mária: Jót s jól, de hogyan? - egy középiskolai tanár elmélkedése az etika oktatásáról

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk az értékeket?

Takács Márta - Kiss Anna: Erkölcstan és etika a filozófiaoktatás keretében

 

Tanítási segédlet

 

Értékelési lehetőségek az erkölcstan tantárgyban

A taneszközválasztás szempontjai

 

Ajánlott irodalom

 

A tantárgy előzményei

A tantárgy

Kapcsolódó szakterületek

Módszerek

Segédanyagok

Tankönyvek

 

A pedagógus feladatai

 

A pedagógus feladatai - prezentáció

A pedagógus feladatai - a prezentáció magyarázata

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.