1. Módszertani segédanyagok és jó gyakorlatok

Tanulás a jövőért - Kompetenciák a fenntarthatóságra nevelésben

UNESCO (2017): Fenntartható Fejlődési Célok oktatása – Tanulási célok

Poszter – a fenntarthatóságra nevelő iskoláról (2016)

Út az ökoiskola felé - Módszertani segédanyag és útmutató leendő ökoiskoláknak (2016)

Zöld óvoda leszünk! - Módszertani segédanyag és útmutató leendő zöld óvodáknak (2016)

Natúrázzunk! - foglalkoztató füzet zöld óvodásoknak és ökoiskolásoknak (2016)

Natúrázzunk! - rejtvényfüzet ökoiskolásoknak (2016)

Natúrázzunk sorozat (2016)

Zöld óvoda Ökoiskola
Észak-Alföld régió Észak-Alföld régió
Dél-Dunántúl régió Dél-Dunántúl régió
Dél-Alföld régió Dél-Alföld régió
Észak-Magyarország régió Észak-Magyarország régió
Közép-Dunántúl régió Közép-Dunántúl régió
Nyugat-Dunántúl régió Nyugat-Dunántúl régió
Közép-Magyarország régió Közép-Magyarország régió

 

2015-2030: Fenntartható Fejlődési Célok ─ tanulási lehetőségek ökoiskolákban (2016)

2015-2030: Fenntartható Fejlődési Célok ─ tanulási lehetőségek zöld óvodákban (2016)

„A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” c. rajzpályázathoz készült segédanyag pedagógusoknak (2015)

Ökoiskola nevelési-oktatási program (a 2013-2015-ben létrehozott egészintézményes rendszer),
valamint a 91 ökoiskolai tanulási modul

dr. Szentpétery Lászlóné (2013): Jane Goodall hatása egy általános iskolára

Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában” című oktatási program továbbfejlesztése (Debreceni közoktatási és egészségfejlesztő szakemberek programterve, 2009/2010)

Ökoiskolai útmutató füzetsorozat – öt szakmacsoport pedagógusai és intézményvezetői számára (2009)

Ha Ön, vagy iskolája rendelkezik olyan szakmai publikációval, forrásgyűjteménnyel, jó gyakorlattal, ötlettel, bevált projekttel, óravázlattal, feladatlappal, melyet szívesen megosztana másokkal, kérem, juttassa el hozzánk az okoiskola@ofi.hu e-mail címre.

2. Ajánlott irodalom, forrásgyűjtemény

Fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban

Hasznos irodalomjegyzék a Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban c. tanulmányban

Linktár a fenntarthatóság pedagógiájának témájában (2014)

3. Szakmai publikációk, elemzések

Varga A., Könczey R., Saly E. (2017) : Értékelés a magyar Ökoiskola-hálózat működéséről, monitoring megközelítésben

Könczey Réka - Saly Erika: Gyorsjelentés a magyar Ökoiskola Hálózat 2017. évi működéséről, a 2018. januári online monitoring alapján

Néder K. (2015): Nevelési-oktatási program - nemcsak ökoiskoláknak

Néder Katalin, Saly Erika, Dr. Szentpétery Lászlóné (2014): Egész iskolás fenntarthatóság

Könczey R. (2014): A Fenntarthatóságra Nevelés Évtizede

Könczey R. (2014): Közösségi kutatás – a fenntarthatóság tanulásának egyik eszköze

Interjú Fűzné Dr. Kószó Máriával (2014): A szén és a Nap

Saly Erika (2014): Nemzetközi és hazai környezeti nevelési tapasztalatok összefoglalója

Néder Katalin - Saly Erika - dr. Szentpétery Lászlóné (2013): Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Réti M., Lippai E. (2013): Az iskolatervezés: jövőtervezés

Oláh M. B. (2013): A hazai tehetséggondozás jó példája – az iskolapadból

UNESCO (2012): Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában – forrásgyűjtemény

Veréb Szilvia (2012): A fenntarthatóság pedagógiája és a felsőoktatás: A BSc szakok sikerességének vizsgálata a Szent István Egyetemen

Kotogán Róbert (2011): A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI: A környezeti attitűd – környezetterhelési mutatók és a Big Five személyiségdimenziók összefüggés vizsgálata

Fodor Georgina, Gajdos Borbála, Hámori Zsófia, Papp Dániel, Sipos Viktória, Tóth Nikolett (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék hallgatói, 2012): Környezeti nevelés Magyarországon: Iskolai környezeti attitűd vizsgálat 2011

Iván Zsuzsanna (2011): A hálózati működés különböző formáinak (online kapcsolattartás, közös programok, projektek, fejlesztések, regionális és országos találkozók) szerepe az ökoiskolák közti regionális együttműködésben és az ökoiskola kritériumrendszer megvalósításában (a Dél-Alföldi Régió Ökoiskolái Hálózatának alapjairól, működéséről)

Réti M., Varga A. (2010): Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben - Avagy miért kellene egy tininek megmentenie a Földet?

Varga Attila (2009): Környezeti nevelés és felnőttoktatás

Varga Attila (2009): A magyarországi ökoiskolák Hálózata

Czippán Katalin (2009): Tanulás és oktatás a fenntarthatóságért – egy évtizednyi világméretű elköteleződés

Konyha Rita (ELTE, 2009): Szociálpszichológia műhelymunka "A környezeti attitűd vizsgálata idősek és fiatalok körében"

Horváth Dániel (2009): Ökoiskola monitoring jelentés 2009 (A kérdőíves felmérés eredményeit bemutató összegzés képet ad az ökoiskolák tevékenységéről, és a kritériumrendszerrel kapcsolatos véleményükről.)

Havas Péter (2008): A Globális éghajlatváltozás című oktatócsomag fejlesztése és a kipróbálás tapasztalatai

Nagy C. Edit (BBTE Székelyudvarhelyi Tagozat, 2008): A környezeti nevelésben alkalmazott oktatási színterek, korszerű módszerek hatása a környezettudatos magatartás kialakítására

Mérő Ágnes (2007): A projektmódszer lehetőségei a környezeti tanulásban

Kézy Ágnes, Varga Attila (2007): Az ökoiskolák szerepe a közoktatás reformjában

BIOHEAD kutatási projekt szakmai nap háttéranyagai (2007): Tankönyveink környezeti nevelői szemmel; Pedagógusok és pedagógus jelöltek környezeti attitűdjei.

Bereczki Réka (akciókutatás a remetekertvárosi ökoiskolában, 2007): Emberi erőforrás gazdálkodás a fenntartható fejlődésre nevelés tükrében

Takács Eszter (2007): Az állami és civil szféra együttműködési lehetőségei a fenntarthatóságra nevelés terén

Horváth Dániel (2006): Környezeti nevelési lehetőségek a történelemtanításban

Havas Péter (2006): A hálózatok szerepe a fenntarthatóság pedagógiájában

Némethné Katona Judit (2006): A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy példáján

Fűzné Kószó Mária (2006): Akciókutatás a tanárképzős hallgatók környezeti nevelési tanítási programjában

Soren Breiting, Michela Mayer, Finn Mogensen (2005): A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ISKOLÁINAK MINŐSÉGI KRITÉRIUMAI

Lehoczky János (2001): Az iskolai környezeti nevelés jogi szabályozása

Tudástár: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.