Időkeret: 
5 nap
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A tanulók játékosan bővíthetik helyismeretüket, mialatt fejlődik a tájékozódó képességük. Az utcanevek kapcsán ősi helyi mesterségekkel ismerkednek meg. Célok/részcélok: Fenntarthatóságra nevelés. Hagyományőrzés és - tisztelet kialakítása. Kulcskompetenciák fejlesztése. A településhez, az országhoz való tartozás tudatának kialakítása, megerősítése. A helyi és nemzeti kulturális örökség tudatosítása. Helytörténeti ismeretek, helyi közösséghez tartozás erősítése. Régi mesterségek megismerése. Tájékozódó képesség fejlesztése.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.