Időkeret: 
6 x 45 perc 3 alkalommal 2 x 45 perc tanórai keretek között. Témanap, szakkör keretei között is feldolgozható.
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A modul során az iskola közelében levő beépítetlen, hasznosítatlan vagy barnamezős terület hasznosítása kerül megtervezésre. A tervekről makett készül. A tervezés során megismerhető a lakóhely elhelyezkedése, felépítése, struktúrája. Célok/részcélok: A modul célja a lakótelephez kapcsolódó beépítetlen, elhanyagolt terület hasznosítási tervének makettezése. Az iskola közvetlen környezetének (amely legtöbb tanulónak lakóhelye is) vizsgálata. Az épített városi környezet működésének megfigyelése. Cél, hogy a tanulók a környezetükben megfelelően tájékozódjanak, lássák a város működését, előnyeit, lehetőségeit, hibáit és figyelmesen, kritikusan vizsgálják azt. Érdekeltek legyenek környezetük formálásában, megóvásában. Előrelátóan és gyakorlatorientáltan tervezzenek. Hozzanak közös döntéseket. Komplexitás. Fenntarthatóságra nevelés, tudatos környezetalakítás. Az összetartozás érzés, szociális kompetenciák fejlesztése, környezettudatos magatartás megerősítése. Pozitív attitűd kialakítása. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.