Javasolt évfolyam: 
Időkeret: 
6 óra
Leírás / Célok: 

A kötelező olvasmány nem feltétlenül nyűg a tanulók számára. A gyermekregényeknek kiemelt szerepük van az olvasóvá nevelésben. A befogadás, a viszonyulás pozitív alakítása meghatározó a későbbi életkorra is. A művek feldolgozása során fontosnak tartom, hogy váltakozzék az irányított, a részben önálló és az önálló feldolgozás. Nehéz kialakítani a tanulókban, hogy az olvasónapló vezetése ne kényszerből és formálisan történjék, hanem az önálló ismeretszerzés, a szépséges mozzanatok rögzítése céljából, de a felsőbb évfolyamokra nézve elengedhetetlen feladatunk. Ehhez járulhatnak hozzá a részszintézisként szervezett vetélkedők, vagy a regény elolvasása utáni filmfeldolgozás összehasonlítása az eredeti művel. „A házi olvasmányokat a szakma hagyományosan az olvasóvá nevelés és az irodalmi nevelés együttes eszközeként kezeli.” Az olvasóvá nevelés szempontjai azt kívánják meg, hogy a lehető legkorábbi életkorban adjunk házi olvasmányt. Közismert, hogy ebben az életkorban a kisiskolás még maximálisan mintakövető, tehát a jól kiválasztott olvasmány, a motiváció, az olvasás iránti igény felkeltése, a világosan megfogalmazott tanítói elvárás, és az olvasónapló írásának előkészítése azzal kecsegtet, hogy a tanulók valóban szórakozási formaként ismerkednek meg az olvasással. Ha ezt elhibázzuk: a mai nap nem olvasó gyerekből holnap nem olvasó felnőtt lesz!

Részmodulok: 

1. Az ismeretlen Fekete István

2. A Rókavár

3. Karak védőszárnyai alatt

4. Bosszú a Simabőrűn

Tartalmi fókusz Tan-Tan: 
Tartalmi fókusz Szociális kompetenciák: 
Fejlesztési fókusz NAT: 
Alkalmazott munkaformák: 
Becsült költség: 
6 000Ft

Értékelés

0
Még nincs értékelve

Kedvencek

Nincsen kedvencnek jelölt tartalom.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.