Időkeret: 
5 nap
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A tanulók megfigyeléseket tesznek a környezetükben a természetes és ember által létrehozott ritmusokról. Maguk is készítenek természetes anyagokból ritmushangszereket, melyeket használva fejlődik a ritmusérzékük, zenei hallásuk. Célok/részcélok: Fenntarthatóságra nevelés. Zenei hallás, ritmusérzék fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. A természet közvetlen megfigyelése során gyűjtött tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. Kulcskompetenciák fejlesztése. Felfedező tanulás, ismeretek bővítése, alkalmazása.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.