Hegedűs Mihály | 2016. ápr. 8.

A projekt keretében elkészültek a választható tantárgyak, illetve egyes választható (emelt) óraszámú tantárgyak kerettantervei. Ennek révén teljessé váltak a kerettantervi csomagok. A jelentősége abban rejlik, hogy megkönnyítette az iskolák számára a szabad órakeret igényeiknek és lehetőségeiknek megfelelő tervezését.

Választható tantárgyak: Bejárható Magyarország, Bringaakadémia, Családi életre nevelés, Etikus vállalkozói ismeretek, Gazdasági és pénzügyi kultúra I-II., Hon- és népismeret, Jelenismeret, Kajak-kenu – vízijártassági ismeretek, Katonai alapismeretek, Képességfejlesztő sakk, Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, Munkapiac, Nemzeti lovaskultúra, Sakk-logika, Saktika, Vállalkozzunk! I-II., Vitorlázás – vadvízi ismeretek, Dráma és tánc, Tánc és mozgás, Informatika, Természettudományi gyakorlatok, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Filozófia, Második idegen nyelv (ez a felsorolás lehet kisebb betűs, vagy ahogy esztétikus)

Megtörtént továbbá a nemzetiségi oktatás különböző formái (nyelvoktató és kétnyelvű) számára a nemzetiségi nyelv és irodalom kerettantervek kidolgozása, illetve ezek nemzetiségi nyelvű változatának elkészítése 10 nemzetiség (bolgár, cigány, görög, horvát, német, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén) számára. Ezzel a nemzetiségi oktatásban is teljessé váltak a kerettantervi csomagok, amely egyben programszintű indikátor is volt.
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.