Megjelenés éve: 
2015

A tanítás Finnországban elismert, megbecsült hivatás, sok diák szeretne tanár lenni. Ennek köszönhetően Finnország büszkélkedhet a legkompetitívebb tanárképzési rendszerrel: a legtehetségesebb fiatalok is vonzónak tartják a tanári pályát, a tanári szakokra a rengeteg jelentkezőből a legjobbakat tudják kiválasztani. A finn tanárok magasan képzettek, és a társadalom is elismeri őket; feladatuk a szociális, tudásbeli és kulturális értékek közvetítése. Részvételük fontos mind az iskola és a családok közti együttműködésben, mind pedig az iskola belső kommunikációjában. (Sahlberg 2012)

Fontos az a bizalom, amellyel a szülők viseltetnek a tanárok iránt: rájuk bízzák a gyerekeiket, bíznak a szakértelmükben. Mindez társadalomtörténetileg nagyon is hosszú folyamat eredményeként alakult így: szerepet játszhatott benne az is, hogy a faluról falura vándorló tanítók már a 19-20. század fordulóján is nagyon népszerűek voltak. A tanítókat ekkoriban metaforikusan a nép gyertyáinak (kansankynttilät) nevezték. Több neves finn tanárképzéssel foglalkozó szakember problematikusnak találja, hogy a finn oktatást nemzetközi szinten egyféle paradicsomi idill képe lengi körül, mert ez azt sugallja, hogy ők mindent jól csinálnak. [1]Igaz, Finnország egyelőre ellenállt olyan globális oktatási mozgalmaknak, mint a sztenderdizált tesztek előtérbe helyezése, vagy a diákok korai pályára állítása; az ország oktatásügyi eredményei valóban impozánsak, sok kérdést mégsem tesznek fel. A tanárok például nagyfokú autonómiával rendelkeznek, mesterfokozatuk van, ugyanakkor a valós hétköznapi tanításban ők éppúgy gondokkal küszködnek, mint a kollégáik más országokban.

A finn oktatás sikereiben jelentős szerepe van annak, hogy az oktatáspolitika ma is tartja magát a 40 éve kialakított keretekhez (nincsenek sűrű irányváltások), magas a tanári pálya társadalmi elismertsége és ezzel szoros összefüggésben az anyagi megbecsültsége (Sahlberg 2012).

 

[1]https://www.academia.edu/8878170/Identity_agency_and_community_Reconsidering_the_pedagogic_responsibilities_of_teacher_education (Utolsó letöltés: 2015. 02. 02.)

 

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.