Szerző: 
Megjelenés éve: 
2014

A társadalmi és munkahelyi elvárásokról készült felmérések évtizedek óta hangoztatják, hogy a diákok felkészítése a munka világára és életpályájukra nem megfelelő. A pedagógus szakma alig mozdult valamit ez irányban. Ennek legfontosabb okát abban látjuk, hogy a munkáltatók által hiányolt kompetenciák egy része nem tanítható, csak „nevelhető”. Nem tantárgy-fejlesztést, hanem oktatási kultúra-, és paradigmaváltást igényel. Ehhez komplex gondolkozásmódra és szervezetfejlesztésre van szükség, amelynek keretében át kell alakítani a célrendszert, a szervezeti struktúrát, az értékrendet, a teljes technológiai folyamatot. Tanulmányunk erre kínál egy megoldást.

A társadalmi és munkahelyi elvárásokról készült felmérések évtizedek óta hangoztatják, hogy a diákok felkészítése a munka világára és életpályájukra nem megfelelő. A pedagógus szakma alig mozdult valamit ez irányban. Ennek legfontosabb okát abban látjuk, hogy a munkáltatók által hiányolt kompetenciák egy része nem tanítható, csak „nevelhető”. Nem tantárgy-fejlesztést, hanem oktatási kultúra-, és paradigmaváltást igényel. Ehhez komplex gondolkozásmódra és szervezetfejlesztésre van szükség, amelynek keretében át kell alakítani a célrendszert, a szervezeti struktúrát, az értékrendet, a teljes technológiai folyamatot. Tanulmányunk erre kínál egy megoldást.Az első részben bemutatjuk az iskolák felé megmutatkozó társadalmi (munkáltatói és kliens) igényeket. A második részben - az igényekre javasolt válaszként - egy komplex oktatástechnológiai programot vázolunk fel. A program az általános iskolákban évtizedek óta bevált Humanisztikus Kooperatív Tanulás tapasztalatainak főiskolai adaptációja, amely 2009-2011-között több tantárgy keretében a BKF-en kipróbálásra került. Ennek eredményeit mutatjuk be, és felvillantjuk a gondolkodó, tanuló szervezet kialakításának, a kollektív intelligencia kifejlesztésének lehetőségeit.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.