Szerző: 
Megjelenés éve: 
2015

Finnországot a világ legversenyképesebb országai között tartják számon, sikerült hátrányaiból előnyt kovácsolnia – ezt sokan a „finn csodának” nevezik. Finnország népessége 5,4 millió fő, a népsűrűség csak 15,7 fő/km². A lakosság zöme, mintegy 1,3 millió ember  az ország déli részén, a főváros, Helsinki környékén él. Az ország további nagyobb városai Espoo, Tampere, Vantaa és Turku délen, Oulu pedig északon.

Az oktatás szabályozásáért az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Oktatási Tanács közösen felel. A pártok közt egyetértés uralkodik az oktatás tartalmát és irányát illetően. A törvényi keretet az 1998‑ban elfogadott közoktatási törvény biztosítja. A jelenlegi központi tantervet 2004‑ben fogadták el, és 2006 augusztusától annak megfelelően tanítanak az iskolákban.  Az iskolák többsége önkormányzati irányítás alatt áll Finnországban, amit az állam finanszíroz, ennek ellenére megvan az autonómia az adminisztráció terén. A magániskolák aránya meglehetősen alacsony. Nincs iskola felügyeleti rendszer, és a tankönyvek centralizált kontrolját is megszűntették 1992-ben. Az iskolák egy szélesen értelmezett tantervet követnek, amelyet a Finn Nemzeti Oktatási Tanács jelölt ki a számukra. Így a tanároknak jelentős szabadsága van a munkájuk végzésében.

Talán a PISA-eredmények hatására, talán más miatt, de jelenleg új tanterven dolgozik az oktatási minisztérium; ezt 2016‑ban tervezik bevezetni. A finn oktatást sokan, sokféle szempontból vizsgálták az elmúlt években, köszönhetően a finn diákok nemzetközi méréseken elért kiemelkedő eredményeinek. Hét és tizenhat éves kora között minden gyermek kötelező alapfokú oktatásban részesül. Az általános iskolai oktatást a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzat biztosítja, az általános iskolák hálózata kiterjedt. A legtöbb finn gyerek a lakhelyéhez legközelebbi iskolát választja. Ez azért is ajánlott, mert az iskolák közötti különbségek nagyon elenyészőek és az oktatás minősége sem tér el jelentősen. A finn iskolák meglehetősen egységesek és a fő céljuk, hogy biztosítsák az esélyegyenlőséget a teljes korosztálynak. A lemorzsolódás aránya csekély. Számos oktatási eredményekre fókuszáló nemzetközi kutatás (pl.: PISA) bizonyítja sorozatosan a kis különbséget a finn iskolák között. Egyik alapelvük, hogy egyenlő esélyeket teremtsenek az oktatásban minden lakos számára. Az oktatás minden finn alapvető joga. Az oktatás minden szinten ingyenes, habár a felsőbb évfolyamokon a diákoknak maguknak kell megvenniük a tankönyveket. Talán a legfontosabb tény a finn oktatási rendszerrel kapcsolatban, hogy a politikusok, kutatók, tanárok és szülők már 40 éve értenek egyet a rendszer alapját jelképező gondolatban: egyenlőség és méltányosság mindenki számára az oktatásban.

 Gyakorlatilag minden finn gyermek jár iskolába. Iskola előkészítő foglalkozásban a hatévesek vehetnek részt, ez az óvodákban történik. A részvétel nem kötelező, de szinte az összes (98%) gyermek igénybe veszi. A kötelező alapfokú oktatás ingyenes minden gyermek számára. Az oktatás, a tankkönyvek és az iskolai étkezés is mindenkinek biztosított.

Az oktatás a középiskolákban és a szakképző intézményekben is ingyenes, de a tanulóknak a tankönyveket saját maguknak kell megvásárolniuk. Az általános iskola után szinte minden finn gyermek továbbtanul. A középfokú szintű oktatás két ága az általános képzést nyújtó gimnáziumok és a szakképzést és szakmai gyakorlatot biztosító szakképző iskolák. A gimnáziumot körülbelül a korcsoportok fele választja. A tanterveben sok tárgy szerepel, matematika, irodalom, biológia, történelem és nyelvek. A gimnáziumi tanulmányok általában három évig tartanak, és az országos érettségi vizsgával zárulnak. Az érettségi a felsőoktatásba való továbblépés alapja. A másik lehetőség az alapfokú szakképzés. A szakképzés és szakmai gyakorlat fejleszti a munkaerő készségeit, kiszolgálja a munkaerőpiac igényeit és támogatja az élethosszig való tanulási modellt. 119 szakképzési program közül lehet választani. A tanulásnak ezt az irányát választja szinte mindenki, aki nem gimnáziumban tanul tovább.

A finn felsőoktatás két szektorban folyik: a tudományegyetemeken és az alkalmazott tudományok főiskoláin. Finnországban 17 egyetem és 27 főiskola van. Az alkalmazott tudományok főiskoláin folyó oktatás és képzés célja a magas szintű szakmai készségek elsajátítása és a munkaerőpiacon való helytállás biztosítása, a tudományegyetemeken tudományos kutatói munka és hagyományos akadémikus oktatás folyik. Az intézménytől függően a hallgatók kiválasztása az érettségi eredmények, vagy az érettségi és felvételi vizsgák együttes eredményei alapján történik. Nem könnyű bejutni az egyetemekre és a főiskolákra: 2014-ben a 73 700 jelentkező közül 24%, azaz 17 000 fő nyert egyetemi felvételt.

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.