Megjelenés éve: 
2015

A tanulmány az önkéntesség és a felelősségvállalás témájával kapcsolatban a Miskolci Egyetem tanárképzésének gyakorlatát veszi górcső alá. Ehhez mindenekelőtt áttekintettük a vonatkozó törvényi és intézményi dokumentumokat, amelyek a következők: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében zajló osztatlan tanárképzés tantárgyi hálója, tantárgyi tematikák, az intézet keretében zajló Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) program dokumentációja.

A dokumentumelemzésen kívül a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói, illetve a Bölcsészettudományi Kar oktatatói körében interjús kutatást végeztünk. A Tanárképző Intézetből minden főállású és óraadó oktató (összesen 13 fő, köztük az intézetigazgató) válaszolt a kérdéseinkre. A Bölcsészettudományi Karról (a Tanárképző Intézeten kívül) összesen 14 oktatót interjúvoltunk meg, akik mindnyájan tanítanak osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat. A megkérdezett oktatók intézeti megoszlása a következő:

- Történettudományi Intézet: 5 fő (köztük egy általános rektorhelyettes)

- Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet: 3 fő (köztük egy dékánhelyettes)

- Filozófiai Intézet: 3 fő (köztük az intézetigazgató)

- Modern Filológiai Intézet: 2 fő

- Politikatudományi Intézet: 1 fő (aki egyben dékánhelyettes)

A strukturált interjúkban a következő kérdések szerepeltek, amelyek közül az 5., 6. és 7. kérdést kizárólag a Tanárképző Intézet oktatóinak tettük fel:

1. Van-e saját önkéntes tapasztalata? Ha van, akkor konkrétan kik körében, milyen tevékenységet, milyen időintervallumban, milyen intenzitással végzett?

2. Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témakör megjelenését fontosnak tartja-e a tanárképzés gyakorlatában? Kérem, indokolja a válaszát!

3. Valamelyik saját kurzusában megjelenik-e az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témaköre? Ha igen, melyik kurzusa keretében (cím, ea./szem., évfolyam, hallgatói csoport), konkrétan milyen módon, milyen tematikai egységben?

4. Mit gondol, lehetne-e valamelyik saját tantárgyába integrálni (vagy érdemibb módon integrálni) az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témáját? Ha igen, melyikbe, milyen módon?

5. Kollégái tantárgyai közül tud-e olyanról, ahová lehetne integrálni ezt a témakört? Ha igen, melyikbe, milyen módon?

6. Volt-e arra példa, hogy hallgatók önkéntes tapasztalatai előkerültek valamelyik kurzusán? Ha igen, milyen kurzus keretében, konkrétan milyen módon?

7. Van-e ötlete arra vonatkozóan, hogy a hallgatók esetleges önkéntes tapasztalatait (pl. a TIF programban szerzett tapasztalatait) melyik saját tantárgyába és milyen módon integrálhatná?

8. Van-e valamilyen egyéb megjegyzése az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témájának pedagógusképzésben való megjelenésével kapcsolatban?

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.