Megjelenés éve: 
2015

A német közoktatás sajátossága, hogy egységes minőségi elvárásokra épülő, de valójában kétszintű (szövetségi és tartományi) rendszer. Az egységes minőséget a tartományok által közösen fenntartott Oktatásügyi Minőségfejlesztési Intézet (Institut zur Qualitätentwicklung im Bildungswesen, IQB) biztosítja, azzal, hogy kidolgozza a közös követelményeket és a hosszú távú oktatási stratégiát. Az ország oktatásügyeit a Szövetségi Oktatásügyi Minisztérium irányítja. A tartományok esetében ezt a feladatot a Tartományi Oktatási Minisztériumok látják el. A tartományi szintű folyamatok összehangolását szolgálja az oktatási miniszterek konferenciája (Kultusministerkonferenz). Fontos sajátosság, hogy a német Oktatási Minisztériumhoz tartozik a szakképzés felügyelete is, amelyet a szakképzésért felelős szövetségi intézet (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) felügyel. Az intézet szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a munkaadókkal, a szakszervezetekkel, a szövetségi állammal és az egyes tartományok szakmai felelőseivel, hiszen a szakképzést érintő döntések csak ezekkel a partnerekkel egyetértésben hozhatók meg.

Németországban a tankötelezettség 6 éves kortól 15-16 éves korig tart. Erre épül rá az intézményes keretek között megvalósuló, 18-19 éves korig tartó felső középiskolai képzés (Oberstufe). Az óvoda nem része a közoktatási intézményrendszernek, az óvodai nevelésben való részvétel önkéntes. Kisebb korban viszonylag kevesen veszik igénybe az óvodát (a keleti tartományokban lényegesen nagyobb arányban). Öt éves korra azonban a korosztály 80-90 %-a már részt vesz a foglalkozásokon. Az iskolára nem érett 6 éves gyerekek számára felzárkóztató csoportokat szerveznek, de van olyan tartomány, ahol iskola előkészítő osztályokat is indítanak.

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.