Szerző: 
Megjelenés éve: 
2013

Jelen ajánlással segíteni kívánjuk az iskolák, koordináló tanárok és egyes osztályfőnökök, pedagógusok iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó, szervezést és működtetést érintő feladatainak megoldását. Alapvető célunk, hogy az iskolai közösségi szolgálat szerves módon épülhessen be a mindennapi iskolai gyakorlatba.

A fő cél az, hogy minden iskola a helyi adottságokhoz és a saját elképzeléseihez, felkészültségéhez igazodó közösségi szolgálatot szervezzen. Módszertani ajánlással, praktikus útmutatóval szeretnénk segíteni a közösségi szolgálatot most megszervező iskolákat, illetve gyakorlati tanácsokkal támogatni a már működő programokkal rendelkező intézményeket.
Az ajánlás az Iskolai Közösségi Szolgálathoz kapcsolódó Segédletre (http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6lt%C3%A9sek) épül, melyből a felhasználók részletesen megismerhetik a téma előzményeit, elvi és elméleti alapjait, jogszabályi hátterét. A teljes útmutató letölthető INNEN.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.