Megjelenés éve: 
2015

A pedagógus pálya presztízséről jelen tanulmányunkban voltaképpen csak egy szempont alapján szólunk: a népszerűsítés szempontjából. Gondolatmenetünk azon az előfeltételezésen alapul, hogy az általunk a pálya presztízsének növelésére tett intézkedések potenciálisan növelhetik a pálya népszerűségét, ami megnyilvánulhat a tanári pályát választók számának növekedésében és a kedvezőbb hallgatói összetételben. A pálya népszerűsítése rendszerszintű érdek, ám nyilvánvalóan a képzőintézmények érdeke is. A népszerűsítő akciók és technikák számbavétele legalább két szinten lehetséges. A tanulságok pedig hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján levonhatók, s szándékaink szerint hasznosítható észrevételeket tudunk megfogalmazni az érdekeltek számára.

Magyarországon az életpályamodell bevezetését megelőzően komoly kutatások zajlottak a tanári kompetenciaszintek leírására, illetve a pálya egyes szakaszain elvárható kompetenciaszintek, azaz sztenderdek leírására vonatkozóan. Kimmel Magdolna (2013) a kutatásban részvevő szakember szempontjából hangsúlyozza, hogy a leírásra került sztenderdek a pedagógus életpályamodell szintjeihez alapvetően csak információkat szolgáltatnak, de a hivatalos leírásokban figyelembe kell venni a szakértelem fejlődésével kapcsolatos kutatások eredményeinek fontos üzenetét, miszerint behatárolható szakaszok ugyan vannak, de a fejlődés egyéni. Vagyis rugalmas előmeneteli rendszert szükséges működtetni.

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.