Megjelenés éve: 
2015

A Nat és a szakmai kerettantervek elemzés során arra fókuszáltunk, hogy milyen gazdasági és pénzügyi ismeretelemek, tananyagtartalmak kerülnek feldolgozásra a jelenlegi tartalomszabályozás mellett a közoktatásban, és hogyan biztosíthatóak a különböző fejlesztési területek, célok és műveltségi területek közötti horizontális kapcsolatok. A szakmai kerettantervek előírása szerint a rendelkezésre álló időkeret 33 %-a a Nat-ban meghatározott tartalmak, készségek átadásához kell.

Elemzésünket a BCE közgazdásztanár képzés szempontjából végeztük. Ezért a közgazdasági és pénzügyi közép- és felsőoktatási szakképzés áll vizsgálatunk fókuszpontjában.

Alkalmazott módszer az első részben dokumentumelemzés. A második részben személyes és fókuszcsoportos strukturált interjúkat készítettünk.

A személyes interjúk alanyai: BCE oktatási rektorhelyettese, illetve a korábbi Pedagógiai Tanszék tanszékvezetője, aki korábban a kar dékánhelyettese is volt. Három fókuszcsoportot képeztünk: 1. a TDTK központ munkatársaiból és a Közgazdasági Kar dékánja (5 fő), a 2. fókuszcsoportba közgazdasági szakközépiskolákban tanító kollégák és a közgazdásztanárokat képző intézmények képviselői voltak (15 fő). A harmadik fókuszcsoportot a jelenleg közgazdászképzésben részt vevő hallgatók alkották (5 fő). Az interjúkról hangfelvételek és jegyzetek készültek.

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.