Megjelenés éve: 
2012

A magyar felsőoktatás minőségfejlesztési folyamatában fontos terület a szakmai képzéssel szorosan összefüggő nyelvismeret, az idegen nyelvi/szaknyelvi képzések fejlesztése. A szakemberképzés teljes folyamata, a hallgatók nemzetközi cserekapcsolatokban való részvétele, továbbá a végzettek eredményes helytállása a munka világában az általános nyelvi ismereteken túl a szaknyelvi, a szakterületi képzésük konvencióinak megfelelő szintű és tartalmú idegen nyelvi szakmai nyelvhasználatot és kommunikációs képességeket is megköveteli.


Kutatásunk alapvető kiindulópontja, hogy a felsőoktatási intézmények valamennyi szintjén eddig még nem kellően kihasznált lehetőségek rejlenek ahhoz, hogy a szakmai és a nyelvi/szaknyelvi képzés egymás hatékonyságát erősítő folyamattá válhasson.


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatási Nemzetközi Főosztálya az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) közreműködésével és megbízásával végzett kutatás célja a felsőoktatási intézményekben jelenleg folyó nyelvi és szaknyelvi képzések feltérképezése. A kutatás megvalósítói: Dr. Silye Magdolna (Debreceni Egyetem) és Dr. habil. Kurtán Zsuzsa (Pannon Egyetem).
A kutatás kiterjed 23 magyarországi állami felsőoktatási intézményre (15 állami és 2 egyházi egyetem, valamint 6 főiskola).

TARTALOM


A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI


EREDMÉNYEK


1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS SZERVEZETI KERETEI
1.1. Szervezeti forma
1.2. A nyelvoktatás finanszírozásának forrása
1.3. A (szak)nyelvi képzés területei és az oktatott nyelvek (képzési szinttől függetlenül)
1.4. A nyelvoktatás jellege
1.5. A szaknyelvi képzés helye, hallgatói létszám
1.6. A szaknyelvi képzés jellege (képzési szintek, időtartam, óraszám).
1.7. Intézmények és nyelvvizsgaközpontok


2. A (SZAK)NYELVI KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1. A szaknyelvtanárok létszáma, alkalmazásának módja
2.2. A szaknyelvtanárok képzettsége.
2.3. A szaknyelvi ismeretek megszerzésének módja
2.4. A nyelvtanárok által tartott szaknyelvi órák száma
2.5. A szaknyelvoktatásba bevont szaktanszéki oktatók
2.6. Nyelvtanárok és szaktanszéki oktatók (szak)nyelvi ismereteket igénylő tevékenységei, feladatai.
2.7. A szaknyelvoktatásba bevont anyanyelvi lektorok


3. A (SZAK)NYELVOKTATÁS TARTALMI JELLEMZŐI
3.1. A szaknyelvi képzés céljának megítélése
3.2. A szaknyelvi csoportok kialakításának módja
3.3. A tananyag kiválasztásnak szempontjai
3.4. A szaknyelvi tudás és kompetenciák fejlesztése
3.5. A szaknyelvi órákon alkalmazott feladatok, tevékenységek
3.6. A hallgatók (szak)nyelvi ismereteit igénylő, nyelvórán kívüli tevékenységek, feladatok
3.7. A szaknyelvi tudás számonkérése
3.8. A szaknyelvtanárok és a szaktanszéki oktatók kapcsolata


4. KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT IDEGEN NYELVŰ KURZUSOK
4.1. A kurzusok szintje, nyelvek, főbb jellemzők
4.2. Magyar anyanyelvű hallgatók bekapcsolódása
4.3. Az oktatóknak nyújtott támogatás
4.4. Magyar hallgatók külföldi részképzéséhez nyújtott nyelvi felkészítés


5. A (SZAK)NYELVI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI VÉLEMÉNYEK
5.1. Intézmények fejlesztési tervének nyelvoktatási fejezete
5.2. Intézmények kialakított nyelvoktatási koncepciója
5.3. A szaknyelvoktatással kapcsolatos problémák, intézményi nehézségek
5.4. A szaknyelvoktatás fejlesztésére vonatkozó intézményi attitűdök, javaslatok


FÜGGELÉKEK

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.