Megjelenés éve: 
2015

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk, milyen tanegységek, tárgyak, kurzusok keretében és milyen módon jelenik meg a Nemzeti alaptanterv (továbbiakban NAT) a Debreceni Egyetem (továbbiakban DE) és Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban NyF) tanárképzési moduljaiban, különös hangsúlyt fektetve az egyes kompetenciaterületekre, készségek, képességek fejlesztésére mint nevelési célokra, s ezen belül az önismeret és társas kultúra területeire. Bemutatjuk, hogy képzési szintenként és intézményenként hogyan jelennek meg ezek a tantárgyleírásokban, mely fő dimenziókra helyeződik a hangsúly az önismereten és társas kultúrán belül, hogyan valósul meg egyrészt a pedagógus-jelöltek önismeretének és társas kultúrájának, illetve ezek dimenzióinak a konkrét fejlesztése, másrészt milyen eszközöket, tudást, ismereteket kapnak ahhoz, hogy munkájuk során ők is tudják fejleszteni a gyerekek önismeretét és társas kultúráját. Elemezésünk végén kitérünk az egyes pozitívumok és hiányosságok bemutatására, melyek alapján célunk megfelelő alap nyújtása olyan fejlesztési terv, program, konkrét javaslatok megfogalmazására, melyek segítségével a felmerülő problémák kiküszöbölhetők, s megfelelő mennyiségű és minőségű képzést kapnak a hallgatók a két terület fejlesztéséhez kapcsolódóan.

Kutatásunkban a NAT-ból indultunk ki az önismeret és társas kultúra definiálásához. Tanulmányunkban fel kívánjuk tárni, hogy a NAT-ban meghatározott önismeretre és társas kultúrára vonatkozó fejlesztési célok és ezek fontossága alapján megkapják-e a leendő pedagógusok a képzés során a megfelelő elméleti, gyakorlati tudást ahhoz, hogy mindezeket tudatosítsák, s a gyakorlatban is alkalmazni tudják tanárként. Megvizsgáltuk egyrészt az alap-, mester- és osztatlan képzéshez kapcsolódó pedagógusképzés közös pedagógiai-pszichológiai moduljához kapcsoló tantárgyak leírásait, tematikáit. Másrészt az egyes műveltségi területekhez kapcsolódóan vizsgáltuk meg egy-egy képzés tantárgyhálóját és leírását. Tanulmányunk első felében bemutatjuk a tanárképzésben az elmúlt években bekövetkezett változásokat, majd pedig az önértékelés és társas kultúra legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze a NAT szempontjából. A legfontosabb módszerek, elemzési szempontok ismertetése után kerül sor az eredmények és következtetések összefoglalására.

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.