Megjelenés éve: 
2015

Tanulmányunk első részében azt vizsgáltuk, hogy intézményünkben a tanárképzési területen jelenleg milyen szervezeti és szakmai megoldások támogatják a médiatudatosság fejlesztését, és ez a fejlesztőmunka miként zajlik. A horizontális NAT tartalmak megalapozását vizsgáltuk tehát, részben tapasztalataink felhasználásával – az akciókutatás sajátos módszereivel –, részben dokumentumelemzéssel.

A tanulmány jelen részében a nevelési célokhoz kapcsolódó ajánlásokat dolgozzuk ki, amihez a pedagógusképzés résztvevőinek tapasztalatait elemezzük. Célunk az, hogy intézményi fejlesztési tapasztalataink felhasználásával modellajánlásokat adjunk a magyar pedagógusképzés résztvevőinek. Nyilvánvaló, hogy tapasztalatainkat egészében nem lehet felhasználni, hiszen azok egyfajta sajátos szervezeti rendszerhez, szakmai arculathoz és képzési kínálathoz kapcsolódnak, de tanulmányunk bizonyos tanulságai – és ami lényegesebbnek látszik – a szellemisége remélhetőleg hasznosítható a tanárképzésben.  

Tanulmányunkhoz a következő forrásokat használtuk: a fejlesztőmunkában résztvevő egységek akadémiai anyagait (akkreditációs beadványok és ezek háttéranyagai), az oktatást szolgáló írásos anyagokat (kreditlisták, szakleírások, a képzések ismertetői), projektek tervezeteit és írásos eredményeinek összefoglalóit, kutatási programok koncepcióit és zárótanulmányait (publikációk kivonatos változatait), a főiskolai élethez kapcsolódó egyéb tevékenységek anyagait (rendezvények leírásai, beszámolók stb.), szakembereink szélesebb értelemben vett tevékenységének dokumentumait (népszerűsítő előadások és kiadványok, civilszervezetekben végzett tevékenység anyagai).     

Jelen tanulmányt két szerző jegyzi, de le kell szögeznünk, hogy az itt ismertetett és értelmezett tevékenységekben az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetében működő Mozgóképkultúra Tanszék valamennyi oktatója résztvett.

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.