Gyakorlat – reflexió – innováció

Bodó Márton
Kalocsai Janka
Kiss Orchidea
Könczey Réka
Kőpatakiné Mészáros Mária
Lénárt András
Lippai Edit
Majer Anna
Mayer József
Molnár Karolina
Nagy Viktória
Néder Katalin
Neumayer Éva
Obreczán Tamás
Pallag Andrea
Réti Mónika
Saly Erika
Sztridáné Kurucz Krisztina
Varga Attila
Veréb Szilvia
Voglné Nagy Zsuzsanna
Vörös Andrea
NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK RÉSZVÉTELI ALAPÚ FEJLESZTÉSE

Konfliktuskelezési iránytű - Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben (CD-vel)

Fehérpataky Balázs
Hunyadi Krisztina
Dr. Juhász Éva Anna
Kovács Piroska
Molnár Hedvig
Szabóné Bánfalvi Katalin
Szikulai Rita
Szuláné Zsilinszki Gabriella
Voglné Nagy Zsuzsanna
Az OFI szokásos éves konferenciájának 2012. évi témája az iskolai konfliktusok, a konfliktuskezelés volt, középpontjában pedig Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába elnevezésű projekt...

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.