Mentorok és gyakornokok – egy tanulóév tapasztalatai

Jelen tanulmány egy olyan fejlesztési program beszámolója, mely mentorok és gyakornokok közös munkáját tervezte, és támogatta egy tanéven keresztül. Az Oktatási Hivatal (OH) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) közös, konzorciumi partnerségben folyó pilot projektje a 2013-14-es tanévben valósult meg.  A teljes pilotprogramban, mely a 2014-ben tervezett és azóta sikeresen lezajlott próba minősítővizsgára való felkészülést segítette a gyakornoki státuszban lévő pályakezdő pedagógusok mentori támogatásával, a tervek szerint 120 mentor és 200 mentori tevékenységgel támogatott gyakornok vett részt. Így biztosított a többségében pályakezdő pedagógusok számára kedvező lehetőséget a Pedagógus I. szintre lépéshez. Emellett lehetőséget kapott vizsgát tenni egy 200 fős, felkészítő programmal nem támogatott, gyakornoki kontrollcsoport is. A „TÁMOP-3.1.5-12/2012-0001 Pedagógusképzés támogatása” kiemelt pályázati projekt elemeként jött létre „A gyakornokok felkészítése a gyakornokokat támogató rendszerben való részvételre” című program, mely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, az új típusú pedagógus-továbbképzések fejlesztését megvalósító alprojekt keretei között kapott helyet. Az itt olvasható beszámoló ezt a projektelemet, annak tapasztalatait mutatja be néhány kiemelt szempont mentén. 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.